De ontelbare levens van glas

Elke fles of potje kan oneindig vaak gerecycled worden, zonder kwaliteitsverlies. Dat bespaart grondstoffen en energie ten opzichte van de productie van nieuw glas uit zand, kalk en soda. Elke 10% scherveninzet bespaart 2,5% energie. 1 kilo scherveninzet bespaart 0,58 kilo CO2-uitstoot. 79% van de glazen verpakkingen in Nederland werd in 2022 gerecycled (89% inclusief circulaire verpakkingen).

Van verpakking tot grondstof

Alle flesjes en potjes die in de glasbak belanden, worden naar een recyclingbedrijf vervoerd voor verwerking. Daarnaast worden sommige flesjes nog meerdere keren ingezet, voordat ze gerecycled worden. De scherven worden gesorteerd en gerecycled tot grondstof, zodat er weer nieuwe glazen verpakkingen van gemaakt kunnen worden. Glas bestaat 50 – 85% uit gerecycled glas. Dat bespaart grondstoffen én energie.

Inclusief hergebruik

In 2022 is 79% van de glazen verpakkingen gerecycled, een prachtig resultaat doordat de consument de glasbak zo goed weet te vinden. De circulariteitsdoelstelling is met een circulariteitspercentage van 89% behaald. Om dit percentage te berekenen is het hergebruik van verpakkingen meegenomen. Bij vrijwel de helft van alle in 2022 gebruikte glazen verpakkingen is sprake van hergebruik vanwege de glazen statiegeld flessen van bier en frisdrank.

Infographic Glas 2022

Actieplan Glas

Onze specialisten werken continu samen met gemeenten en afvalbedrijven om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland op peil te houden en te verbeteren. In 2016 startten we met het Actieplan Glas, met als doel de recycling van verpakkingsglas in Nederland te verhogen.

Het Actieplan Glas liep tot en met 2018 en betreft meer dan 200 onderzoeken, pilots, praktijkproeven, campagnes en business cases.

De combinatie van beleid, voorzieningen en communicatie wérkt

Hoe verbeter je als gemeente je inzamelresultaten? Uit veertig gemeentelijke interventieprojecten ter verbetering van de glasinzameling blijkt dat je met de combinatie van beleid, voorzieningen (glasbakken) en communicatie invloed kunt uitoefenen op het inzamelgedrag van de burgers. De drie elementen hebben een versterkend effect op elkaar. Voor succes is juist de combinatie essentieel.

Lees verder

Eenduidige communicatie draagt bij aan de zichtbaarheid bij burgers

Elke kilo glas in de glascontainer is één kilo minder huishoudelijk restafval. Momenteel komt er 509 miljoen kilo verpakkingsglas op de markt. Hiervan wordt 401 miljoen kilo gerecycled en valt er 42 miljoen kilo uit tijdens het sorteerproces. Gemiddeld belandt er ook nog 5 kilo glas per inwoner per jaar (66 miljoen kilo) in het restafval. Opgeteld is dit een vijfde (21%) van wat er wordt gebruikt aan glazen verpakkingen in Nederland. Dit glas wordt met het restafval verbrand en zijn we voor altijd kwijt. Hoewel de glascontainer al 45 jaar bestaat en goed is ingeburgerd, valt er dus nog veel te winnen als inwoners meer glas scheiden. Bronnen: Afvalfonds en VANG HHA. Om het belang van goede glasinzameling bij inwoners onder de aandacht te brengen, kunnen gemeenten gebruik maken van onder meer de visuele communicatiemiddelen ontwikkeld door SDV (stichting duurzaam verpakkingsglas). Download scheidingstips – Duurzaam Glas of de nieuwe communicatie campagne van Maltha ‘Samen maken we het glas helder’. Inzameling | Maltha (maltha-glassrecycling.com). Recent heeft VANG HHA een nieuwe wegwijzer glas gepubliceerd wegwijzer-glas.pdf. Hierin wordt de huidige situatie in Nederland nogmaals uiteen gezet, is er aandacht voor best practices en wordt de nadruk gelegd op het belang van kwaliteit.

Kansen voor glasinzameling bij scholen, horeca, verenigingen en kantoren

Sinds 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid op plastic verpakkingen & drankpakken (PD) en glas uitgebreid. Dit houdt in dat de producenten vanaf dit moment ook verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van deze verpakkingen wanneer ze vrij komen bij: scholen, (sport)verenigingen, horeca, kantoren, winkels, dienstverleners en andere soortgelijke bedrijven. Hiervoor is het systeem van Afval goed geregeld opgezet. Geïnteresseerden kunnen zich via dit loket aanmelden voor het kosteloze gescheiden inzamelen van PD en glas.

Lees verder

Zo helpen wij jou

Neem contact op met glasexpert Eline Beentjes

Onze adviseur Eline Beentjes vertelt je graag meer over de verbeterkansen in jouw glasinzameling en glasrecycling.

stuur een e-mail


 

 

Factsheet glasinzameling

Check hoe de glasinzameling in jouw gemeente beter kan. Onze adviseurs helpen je graag met een plan op maat.

Download