Van oud papier naar nieuw papier

OPK (oud papier en karton) is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. 90% van het OPK uit Nederland wordt gerecycled of hergebruikt. Een papiervezel kan circa zeven keer gebruikt worden, voordat de vezels te kort worden voor hergebruik.

Bekijk de infographic oud papier en karton 2022

Recycling van papier en karton

Bedrijven en huishoudens scheiden oud papier en karton van het overige afval. De inzameling voor huishoudens wordt geregeld door de gemeente. De kwaliteit van bronscheiding is van groot belang voor de recycling:  het papier en karton moet schoon en droog zijn en etensresten of stukken plastic horen er niet in thuis.

Om oud papier en karton opnieuw te gebruiken, wordt er pulp van gemaakt. Dit gebeurt door het in water op te lossen. Voor de verdere verwerking wordt het ontdaan van verontreinigingen zoals (plastic) folies en bindmaterialen zoals nietjes. Vervolgens wordt het desgewenst ontdaan van drukinkt.

Papier- en kartonmachines persen de papierpulp tot nieuw papier of karton. De papierrollen, het massiefkarton of het vormkarton dat na droging van de machine rolt krijgt een nieuwe toepassing in papieren en kartonnen producten.

De gemiddelde inwoner van Nederland scheidt zo’n 60 kilo papier en karton per jaar. 90% van al het OPK-verpakkingsafval wordt gerecycled. Daarmee behoren we tot de Europese koplopers in papierrecycling.

Meer weten?

Neem contact op met Jan van der Ven

Onze specialist op het gebied van oud papier en karton.

stuur een e-mail


Focus op kwaliteit

Voor een circulaire economie van OPK is een goede gescheiden inzameling van groot belang. In de Scheidingswijzer van Papier Recycling Nederland zie je in één overzicht wat wel en niet thuishoort in de oudpapierbak.

Download