Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

“Papierinzameling gaat door, ondanks corona”, persbericht van FNOI, Nedvang, VNP, PRN april 2020

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege het uitvallen van vrijwilligers in die gemeenten en van chauffeurs als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Na de gezamenlijke oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten genoemd besluit teruggedraaid. Voorbeelden zijn de gemeenten Arnhem, Houten en Uden. Door afspraken met de papierinzamelaar kon de inzameling van oudpapier op een veilige manier worden voortgezet.

Download
Aanvraagformulier PET-trays 2022 jan-juni
Download
Aanvraagformulier PET-trays juli-december 2022
Download
Aanvraagformulier Thermische verwerking Drankenkartons 200731
Download
Aanvraagformulier Thermische verwerking PET trays 200731
Download
Aanwijzingsformulier OAG-organisatie

Conform het UP-Gemeenten kan een gemeente met dit aanwijzingsformulier een OAG-organisatie aanwijzen om werkzaamheden uit te voeren namens de gemeente.

Download
Accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave 2022

Instructies aan accountants bij de uitvoering van overeengekomen specifieke werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave 2022.

Download
Accountantsprotocol gemeenten 2023

Instructies aan accountants bij de uitvoering van overeengekomen specifieke werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave 2023.

Download
Actieplan Recycling Glas 2016-2018

In 2015 is 83% van het verpakkingsglas gerecycled. Dat is veel, ruim boven de Europese doelstelling (60%) maar nog onder de nationale doelstelling (90%). Voor 1 juli 2016 diende het Afvalfonds Verpakkingen een actieplan in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport om in 2018 wel de 90% te bereiken.

Download
Afvalverwerkingsindustrie treft maatregelen om gevolgen corona op te vangen, persbericht 28 april 2020

Ook de afvalverwerkende industrie staat tijdens deze coronacrisis voor een uitdaging. Zo is er een flinke toename van huishoudelijk afval waardoor de beschikbare sorteer-, overslag- en recyclecapaciteit optimaal benut moeten worden om ook de toename in gescheiden plastic, metaal en drankenkartons (PMD) te kunnen verwerken.

Ook wordt veel gebruikt beschermingsmateriaal als plastic handschoentjes en mondkapjes aangetroffen tussen gescheiden verpakkingsmateriaal.

Inwoners worden opgeroepen om gebruikte handschoentjes en mondkapjes in de gewone afvalbak te gooien, bij het huishoudelijk restafval en dus niet bij recyclebare materialen.

Download