Erkend afvalbedrijf in 10 stappen

Vertegenwoordig je een bedrijf dat actief is in de inzameling en recycling van verpakkingen? In 10 stappen meld jij je aan voor een erkenning. Samen maken we de keten inzichtelijk.

1. Invullen registratieformulier

Vul één registratieformulier in voor je bedrijf en alle bijbehorende locaties.

2. Beoordeling registratie

Verpact (voorheen Nedvang) beoordeelt je registratie op volledigheid, juistheid en op de vraag of er sprake is van inzameling en/of bewerking van verpakkingsmaterialen in de afvalstromen van jouw bedrijf. Wij toetsen ook of je bedrijf in aanmerking komt voor een registratievergoeding.

3. Opstelling Rapportageovereenkomst

Na deze beoordeling stellen wij een rapportageovereenkomst op, waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd.

4. Opstelling procesbeschrijving 

Jouw bedrijf stelt een procesbeschrijving op voor de registratie in WasteTool. Je legt daarin vast hoe de rapportage door jouw bedrijf, in jouw specifieke situatie, in WasteTool tot stand komt. Daarnaast stel je een werkinstructie op, zodat de registratie minder persoonsgebonden is. Deze procesbeschrijvingen dragen bij aan de onderbouwing van de verstrekte gegevens. Download de handleiding voor deze procesbeschrijving en/of de beknopte uitleg over WasteTool.

5. Beoordeling procesbeschrijving 

Is de procesbeschrijving een juiste en complete weergave van de manier waarop jouw bedrijf in de praktijk de melding van verpakkingen uitvoert? Dat toetsen we in deze vijfde stap.

6. Account aanmaken

Hebben wij jouw registratieformulier, een getekend exemplaar van de rapportageovereenkomst en de procesbeschrijving ontvangen en goedgekeurd? Dan maken we in WasteTool een account aan voor jouw bedrijf. Je kunt nu direct jouw opgaven doen.

7. Melden in WasteTool

In de voor jouw ingerichte omgeving in WasteTool, moet je uiterlijk een maand na afloop van elk kwartaal de maandopgaven invoeren.

8. Beoordeling opgaven in WasteTool

Wij controleren jouw opgaven om te zien of ze correct en volledig zijn.

9. Beoordeling complete registratieproces

Voor de erkenning van uw bedrijf voert Verpact op locatie een controle (dataverificatie) uit volgens vastgestelde criteria. Dit is een controle van de kwaliteit van het registratieproces van jouw bedrijf. De uitkomsten leggen wij vast in een verslag, waarvan jij ook een exemplaar ontvangt.

10. Erkenning door Verpact

Blijkt uit de controle dat jouw bedrijf het registratie- en rapportageproces op orde heeft, dan wordt jouw bedrijf erkend door Verpact. Je ontvangt een bewijs van erkenning en een erkenningslogo. Erkenning leidt bovendien tot naamsvermelding op de lijst van erkende afvalbedrijven!