Kansrijk plastic

Plastic is de verzamelnaam voor diverse typen kunststof, waaronder PET, PP, PE en EPS. Ze worden toegepast in uiteenlopende verpakkingen, zoals voor voeding en in de landbouw. Je hebt er weinig van nodig om een product goed te verpakken. Dankzij nieuwe technieken, kunnen steeds meer soorten plastic gerecycled worden.

Infographic Plastic 2022

De recycling van plastic

In veel gemeenten scheiden inwoners hun plastic verpakkingsafval in PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). In gemeenten waar plastic niet bij de bron wordt gescheiden maar bij het restafval hoort, vindt nascheiding plaats. Het afvalverwerkingsbedrijf scheidt plastic uit het restafval, voor het wordt verbrand. Na de bron- of nascheiding haalt het bedrijf de verschillende soorten plastic uit elkaar (sortering). Bijvoorbeeld door met infraroodtechniek te herkennen welk type plastic er op de band ligt.

Na de scheiding en sortering, zet een verwerkingsbedrijf de plastic stromen om in grondstof: plastic korrels, ook wel recyclaat genoemd, of flakes. Dankzij nieuwe technieken, kunnen steeds meer soorten plastic gerecycled worden. Met de gerecyclede grondstof kunnen producenten weer nieuwe producten maken, waaronder verpakkingen.

Enorme ontwikkeling

De plastic keten maakt een enorme ontwikkeling door en inmiddels wordt gerecycled plastic (recyclaat) in tal van producten en verpakkingen gebruikt. Om het gerecyclede plastic te kunnen gebruiken voor nieuwe plastic verpakkingen, is een verdere kwaliteitsslag noodzakelijk – van inzameling tot sortering en recycling – zodat het aanbod aansluit op de gevraagde kwaliteit grondstof. De Plastic Wijzer geeft de visie en ambitie van het Afvalfonds over hoe we met plastic verpakkingen moeten omgaan. Zodat we gebruik kunnen maken van de voordelen, zonder de nadelen van plastic. Met als stip op de horizon volledig fossielvrij en circulair verpakken in 2050. Het recyclingpercentage inclusief circulaire plastic verpakkingen is 81%. 2020 en 2021 waren vanwege corona bijzondere jaren waarin door de sluiting van horeca, scholen e.d. meer verpakkingsafval werd aangeboden door huishoudens. In 2022 is weer meer buitenshuis geconsumeerd, de recycling van plastic verpakkingen is gedaald van 49% naar 46%. Met De Plastic Wijzer en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zet het Afvalfonds in op een verdere verhoging van het recyclingpercentage.

Verpact zet zich in om de plastic keten verder te sluiten.

Greep uit innovatieve kunststofprojecten

Tal van producenten en (afval)bedrijven werken aan het verduurzamen en beter recyclen van plastic verpakkingen. Een aantal voorbeelden:

Onderzoek naar het sluiten van de keten van folieverpakkingen

Een consortium van Attero, Tusti, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado is een onderzoek gestart naar het sluiten van de keten van folieverpakkingen. Het uiteindelijke doel is dat de vraag naar virgin plastics afneemt.

Lees verder

Platform Ketenoptimalisatie voor vraaggestuurde plastic keten

Om te komen tot een vraaggestuurde plastic keten, steken de ketenpartijen de koppen bijeen in het Platform Ketenoptimalisatie. Hoge kwaliteit recyclaat speelt hierin een sleutelrol.

Lees verder

Innovaties in PET-recycling

The Coca-Cola Company werkt samen met Ioniqa Technologies aan het omzetten van moeilijk recyclebaar plastic afval in hoogwaardig PET voor voedselverpakkingen.

Lees verder

Meer weten?

Neem contact op

Onze adviseur Gerald van Elburg vertelt je graag meer over de verbeterkansen in de inzameling en recycling van kunststof.


Effect inzamelsysteem op samenstelling PMD

Bekijk het onderzoeksrapport van het Learning Centre Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA).

Download