Kansrijk kunststof

Plastic is de verzamelnaam voor diverse typen kunststof, waaronder PET, PP, PE en EPS. Ze worden toegepast in uiteenlopende verpakkingen, zoals voor voeding en in de landbouw. Je hebt er weinig van nodig om een product goed te verpakken. Dankzij nieuwe technieken, kunnen steeds meer soorten kunststof gerecycled worden.

Kunsstof

De recycling van kunststof

In veel gemeenten scheiden inwoners hun kunststof verpakkingsafval in PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). In gemeenten waar kunststof niet bij de bron wordt gescheiden maar bij het restafval hoort, vindt nascheiding plaats. Het afvalverwerkingsbedrijf scheidt kunststof uit het restafval, voor het wordt verbrand. Na de bron- of nascheiding haalt het bedrijf de verschillende soorten plastic uit elkaar (sortering). Bijvoorbeeld door met infraroodtechniek te herkennen welk type kunststof er op de band ligt.

Na de scheiding en sortering, zet een verwerkingsbedrijf de kunststof stromen om in grondstof: kunststof korrels, ook wel recyclaat genoemd, of flakes. Dankzij nieuwe technieken, kunnen steeds meer soorten kunststof gerecycled worden. Met de gerecyclede grondstof kunnen producenten weer nieuwe producten maken, waaronder verpakkingen.

De uitdagingen van kunststofrecycling

De helft van de kunststof verpakkingen die in Nederland op de markt komen wordt gerecycled. Die 50% bekijken we met optimisme, want de kunststofindustrie broeit van de innovatieve ideeën en initiatieven. Een vraaggestuurde markt is hierbij van groot belang. Toepassing van gerecycled materiaal heeft namelijk de meeste toegevoegde waarde in toepassingen waar vraag naar is.

Samen met onze partners in de afvalbeheersstructuur, zet Nedvang zich in om de kunststofketen verder te sluiten.

Greep uit innovatieve kunststofprojecten

Tal van productenten en (afval)bedrijven werken aan het verduurzamen en beter recyclen van kunststof verpakkingen. Een aantal voorbeelden:

Onderzoek naar het sluiten van de keten van folieverpakkingen

Een consortium van Attero, Tusti, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado is een onderzoek gestart naar het sluiten van de keten van folieverpakkingen. Het uiteindelijke doel is dat de vraag naar virgin plastics afneemt.

Lees verder

Platform Ketenoptimalisatie voor vraaggestuurde kunststofketen

Om te komen tot een vraaggestuurde kunststofketen, steken de ketenpartijen de koppen bijeen in het Platform Ketenoptimalisatie. Hoge kwaliteit recyclaat speelt hierin een sleutelrol.

Lees verder

Innovaties in PET-recycling

The Coca-Cola Company werkt samen met Ioniqa Technologies aan het omzetten van moeilijk recyclebaar plastic afval in hoogwaardig PET voor voedselverpakkingen.

Lees verder

Meer weten?

Neem contact op

Onze adviseur Gerald van Elburg vertelt je graag meer over de verbeterkansen in de inzameling en recycling van kunststof.


Effect inzamelsysteem op samenstelling PMD

Bekijk het onderzoeksrapport van het Learning Centre Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA).

Download

Lees meer over de wereld van kunststof