Kosteloze inzameling van plastic verpakkingsafval voor bedrijven

Afval scheiden vinden we thuis heel normaal, maar buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, school of de sportvereniging) is dit niet altijd mogelijk. Terwijl recycling van afval belangrijker is dan ooit. Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties zien dat belang ook, maar weten niet hoe ze dit moeten regelen of doen het niet vanwege extra kosten. Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen hebben daarvoor een goede en makkelijke oplossing.

Met ingang van 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van Stichting Afvalfonds Verpakkingen uitgebreid naar de recycling van consumentenverpakkingen in het bedrijfsafval. Daarom bieden Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen sindsdien een kosteloos inzamelsysteem aan om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden in te zamelen.

Dit jaar zijn al duizenden locaties gestart met gescheiden inzameling. Met ‘Afval Goed Geregeld’ willen we dat er meer gerecycled wordt. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Binnenkort gaat het Afval Goed Geregeld loket opnieuw open en hopen we weer op veel aanmeldingen. Het zou geweldig zijn als we over een aantal jaar niet alleen al het huishoudelijk, maar ook het bedrijfsmatig afval goed kunnen scheiden en recyclen.

Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt ook het klimaat ten goede. De recycling van 1 ton plastic verpakkingen levert 2,5 ton aan CO₂-reductie op. Het Afvalfonds en Nedvang werken aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarin een hele belangrijke stap. We halen sinds begin dit jaar steeds meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit op. We voorkomen hiermee dat grondstoffen verloren gaan. Zo kunnen we samen de recycledoelstellingen halen om tot een circulaire economie te komen. Het Afvalfonds publiceerde begin dat jaar De Plastic Wijzer. Hierin laten wij zien hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan reduce, reuse, renew en recycle binnen de plastic verpakkingsketen. Ons doel voor 2050 is dat alle producten volledig fossielvrij en circulair worden verpakt, zonder microplastics en zwerfafval. Dit vraagt om een omslag. We hopen dat deze gedachte een stimulans is voor meer scholen en bedrijven om te gaan scheiden.

Aanmelden bij online loket Afval Goed Geregeld
Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich binnenkort weer bij het online loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden. Op de website is ook alle aanvullende informatie te vinden en de voorwaarden om mee te kunnen doen.