Registratie en vergoedingen

Verbetering start met inzicht. Om te zien waar in de keten verbeterd kan worden, verzorgt Nedvang de registratie van de inzameling en recycling van verpakkingen in heel Nederland. Op basis van deze data, ontvangen gemeenten en afvalbedrijven vergoedingen voor hun inspanningen.

Registratie via WasteTool

Hoe doet Nederland het op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingen? Wij brengen dit in kaart. Via het online registratiesysteem WasteTool geven alle 380 gemeenten en ruim 200 erkende afvalbedrijven bij ons op hoeveel er elke maand van welke materiaalsoort ingezameld en gerecycled wordt. Dit gebeurt volgens afspraken met de VNG, die zijn vastgelegd in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol Verpakkingen (UMP Verpakkingen). WasteTool is zo ingericht dat aan de spelregels uit het UMP wordt voldaan. De verzamelde cijfers geven we door aan het Afvalfonds Verpakkingen, die het verwerkt in de monitoringsrapportage.

Ga direct naar WasteTool

Vergoedingen

De inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval wordt vergoed door het verpakkende bedrijfsleven. Met de cijfers in WasteTool zorgen we dat de juiste vergoedingen worden uitgekeerd. Als de opgaven bij ons binnen zijn, checken we aan de hand van kwaliteitsmetingen en controles of deze kloppen. In de tussentijd ontvangt de gemeente per kwartaal een voorschot, gebaseerd op de maandopgaven. Als alle gegevens gecontroleerd zijn, wordt de jaarvergoeding vastgesteld.

In aanvulling op de vergoedingen voor ingezameld en gerecycled verpakkingsafval, komt een gemeente ook in aanmerking voor een zwerfafvalvergoeding. Via WasteTool kan een gemeente hiervoor een plan indienen.

Gemeenten komen alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer ze samenwerken met een afvalbedrijf dat door Nedvang erkend is. Afvalbedrijven ontvangen voor hun bijdrage een registratievergoeding.

Bekijk alle spelregels in het UMP Verpakkingen

Meer weten over de zwerfafvalvergoeding?

Momenteel evalueren het Ministerie van IenW, het Afvalfonds Verpakkingen en de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen. In dit overleg wordt ook overlegd over de zwerfafvalaanpak. In afwachting van de uitkomsten, verwijzen we je voor inhoudelijke vragen door naar onze partnerorganisatie NederlandSchoon. Voor vragen over de zwerfafvalvergoeding kun je terecht bij onze adviseur George van der Hansz.

Stuur een e-mail

Lees meer over de drietrap naar succesvolle inzamelingscijfers