Registratie en vergoedingen

Verbetering start met inzicht. Om te zien waar in de keten verbeterd kan worden, verzorgt Verpact de registratie van de inzameling en recycling van verpakkingen in heel Nederland. Op basis van deze data, ontvangen gemeenten en afvalbedrijven vergoedingen voor hun inspanningen.

Registratie via WasteTool

Hoe doet Nederland het op het gebied van inzameling en recycling van verpakkingen? Wij brengen dit in kaart. Via het online registratiesysteem WasteTool geven alle 355 gemeenten en ruim 200 erkende afvalbedrijven bij ons op hoeveel er elke maand van welke materiaalsoort ingezameld en gerecycled wordt. Dit gebeurt volgens afspraken met de VNG, die zijn vastgelegd in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol Verpakkingen (UMP Verpakkingen). WasteTool is zo ingericht dat aan de spelregels uit het UMP wordt voldaan. De verzamelde cijfers geven we door aan het Afvalfonds Verpakkingen, die het verwerkt in de monitoringsrapportage.

Ga direct naar WasteTool

Vergoedingen

De inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval wordt vergoed door het verpakkende bedrijfsleven. Met de cijfers in WasteTool zorgen we dat de juiste vergoedingen worden uitgekeerd. Als de opgaven bij ons binnen zijn, checken we aan de hand van kwaliteitsmetingen en controles of deze kloppen. In de tussentijd ontvangt de gemeente per kwartaal een voorschot, gebaseerd op de maandopgaven. Als alle gegevens gecontroleerd zijn, wordt de jaarvergoeding vastgesteld.

Gemeenten komen alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer ze samenwerken met een afvalbedrijf dat door Verpact erkend is. Afvalbedrijven ontvangen voor hun bijdrage een registratievergoeding.

Bekijk alle spelregels in het UMP Verpakkingen

Meer weten over registratie via WasteTool?

Neem contact op met onze WasteTool helpdesk door te bellen naar 0900-Verpact (0900-6338264, reguliere kosten). Of stuur ons een mail. We helpen je graag verder!

Stuur een e-mail