Elke verpakking recyclen

Daar is Nederland naar op weg en dat gaat goed. 88% van alle verpakkingen wordt gerecycled (inclusief circulaire verpakkingen). En het kan nóg beter. Klik op een materiaalsoort om te checken hoe de recycling ervoor staat.

Totaal
88%
van alle verpakkingen worden opnieuw gebruikt
86% doelstelling NL
70% doelstelling EU

Het recyclingproces in drie stappen

1

Inzamelen

Samen met gemeenten en afvalbedrijven zet Nedvang zich in voor een toekomstbestendige recyclingketen. Dat betekent een die aansluit op de vraag uit de markt. Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze inzamelen. Nedvang adviseert gemeenten bij het kiezen en optimaliseren van een passend inzamelsysteem.

2

Sorteren

Hoe beter de materiaalstroom gesorteerd is, hoe beter deze te recyclen is en hoe hoger de opbrengst van de grondstof die uit het recyclingproces gewonnen wordt. Dit geldt voor alle vijf de materiaalstromen: hout, metaal, kunststof, glas en oud papier en karton. Voor elk van deze stromen gelden kwaliteitseisen.

3

Recyclen

De gesorteerde materialenstromen worden in een recyclingproces omgezet in grondstoffen. Dat zijn kunststof korrels, houtsnippers, glasscherven, schroot en papierpulp. Dit wordt verkocht aan bedrijven die het weer verwerken in producten, zoals verpakkingen.

Hoe worden de resultaten berekend

Producenten en importeurs van verpakte producten die individueel meer dan 50.000 kilo verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt brengen (bovendrempelige bedrijven) doen jaarlijks aangifte bij het Afvalfonds. Om het gewicht in kaart te brengen van de verpakkingen van bedrijven met minder dan 50.000 kilo (onderdrempelige bedrijven), laat het Afvalfonds door een onafhankelijk onderzoeksbureau statistisch representatief onderzoek uitvoeren. Tenslotte worden gewichten van nieuw op de markt gebrachte logistieke hulpmiddelen (veelal grote transportverpakkingen) uitgevraagd bij verschillende bronnen.

Nedvang verzamelt in opdracht van het Afvalfonds de gegevens over de gewichten aan gerecycled verpakkingsafval. Gemeenten en afvalbedrijven doen daarom per materiaalsoort bij Nedvang opgave van het gewicht van ingezameld en verwerkt verpakkingsafval dat afkomstig is van Nederlandse huishoudens en bedrijven. Statiegeld Nederland verzamelt de gegevens over ingeleverde statiegeldflessen, – flesjes en -blikjes. Externe accountants beoordelen en controleren de gegevens. Op de rapportage vinden controles plaats door een extern accountantskantoor en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In 2022 is 88% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt (inclusief circulaire verpakkingen). Nederland behoort daarmee tot de top in Europa. Jaarlijks presenteren wij de recycleresultaten van het voorgaande jaar, dit doen wij via het publieksverslag: Op weg naar fossielvrij en circulair verpakken