Elke verpakking recyclen

Daar is Nederland naar op weg en dat gaat goed. 80% van alle verpakkingen wordt gerecycled. En het kan nóg beter. Klik op een materiaalsoort om te checken hoe de recycling ervoor staat.

Totaal
80%
van alle verpakkingen worden opnieuw gebruikt
71% doelstelling NL
65% doelstelling EU

Het recyclingproces in drie stappen

1

Inzamelen

Samen met gemeenten en afvalbedrijven zet Nedvang zich in voor een toekomstbestendige recyclingketen. Dat betekent een die aansluit op de vraag uit de markt. Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze inzamelen. Nedvang adviseert gemeenten bij het kiezen en optimaliseren van een passend inzamelsysteem.

2

Sorteren

Hoe beter de materiaalstroom gesorteerd is, hoe beter deze te recyclen is en hoe hoger de opbrengst van de grondstof die uit het recyclingproces gewonnen wordt. Dit geldt voor alle vijf de materiaalstromen: hout, metaal, kunststof, glas en oud papier en karton. Voor elk van deze stromen gelden kwaliteitseisen.

3

Recyclen

De gesorteerde materialenstromen worden in een recyclingproces omgezet in grondstoffen. Dat zijn kunststof korrels, houtsnippers, glasscherven, schroot en papierpulp. Dit wordt verkocht aan bedrijven die het weer verwerken in producten, zoals verpakkingen.

Monitoringsrapportage

Nedvang verzamelt de gegevens over al het ingezameld en gerecycled verpakkingsmateriaal in Nederland. Deze cijfers geven we door aan het Afvalfonds Verpakkingen, die ze verwerkt in de jaarlijkse monitoringsrapportage. Gecombineerd met de hoeveelheden verpakkingen die op de markt komen, worden de recyclingpercentages berekend en afgezet tegen de landelijke doelstellingen.

In 2021 werd in totaal 80% van alle verpakkingen. gerecycled en hergebruikt. Nederland behoort daarmee tot de top in Europa. Jaarlijks presenteren wij de recycleresultaten van het voorgaande jaar, dit doen wij via onze publicatie ‘Nederland circulair, elke verpakking telt!‘.