Dit is Verpact (voorheen Nedvang)

Met ingang van 1 januari 2024 is Nedvang samengegaan met Stichting Afvalfonds Verpakkingen, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Stichting Nederland Schoon (Supporter van Schoon). Sinds 1 maart voeren we de producentenverantwoordelijkheid uit onder de naam Verpact!

Deze website bevat informatie over het registreren, stimuleren en organiseren van de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Wij zijn actief in het hele land en werken met gemeenten en afvalbedrijven.

Onze oorsprong

In 2006 werd de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen wettelijk vastgelegd. Om dit besluit tot uitvoer te brengen, werd Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof) opgericht. Inmiddels hebben we de inzameling en recycling van verpakkingen aanzienlijk weten te verbeteren. Sinds 1 januari 2024 is Nedvang opgegaan in Stichting Afvalfonds Verpakkingen, dat met ingang van 1 maart verder is gegaan als Verpact.

Bezoek de website van Verpact