Jan van der Ven
Accountmanager Inzameling & Recycling

Assen: beperkt budget, groot succes

Hoewel glas naar de glasbak brengen voor veel mensen een gewoonte is, belandt er nog altijd glas in het restafval. Bij veertig gemeenten waar de inzameling achterbleef bij het landelijke gemiddelde, startte Nedvang interventieprojecten om hier verbetering in aan te brengen. Een van die gemeenten was Assen.

Aandacht voor communicatie en voorzieningen

Gemeente Assen was zich ervan bewust dat de glasinzamelingscijfers achterliepen. Als oorzaak werden een gebrek aan focus op communicatie en voorzieningen genoemd. Tijd om deze flink aan te pakken. Tegelijkertijd moest echter rekening gehouden worden met een relatief klein budget. Net als in de 39 andere interventieprojecten, verliep de interventie in Assen op basis van een 50/50-overeenkomst: de gemeente en Nedvang investeerden elk de helft aan tijd en geld.

Aangescherpt beleid

Volgens de drietrapsregel geldt dat een gemeente er goed aan doet in te zetten op beleid, voorzieningen én communicatie om de afvalinzameling te verbeteren. Daarom werd in Assen ten eerste het beleid aangescherpt: het restafval werd in plaats van elke twee weken, elke vier weken opgehaald. Dit leverde niet alleen een financiële besparing maar motiveerde inwoners ook om meer afvalmaterialen gescheiden weg te gooien. Als het restafval langer bij je thuis staat, doe je immers beter je best deze hoeveelheid te verminderen.

Gepimpte glasbakken

Wat betreft de voorzieningen in Assen, waren de verouderde glasbakken niet erg uitnodigend. Maar nieuwe glasbakken vragen om een flinke investering. Als oplossing zijn de glasbakken die minder vaak werden gebruikt aangekleed met een opvallende wrap. Zo zien ze er weer fris uit en ziet de burger ze sneller staan. Een nieuwe bovengrondse glasbak werd in de schijnwerpers gezet met een filmpje door RTV Drenthe en in een plaatselijk krantje wordt elke twee weken aandacht gevraagd voor glasinzameling. Daarnaast is een afvalwijzerapp ontwikkeld, die alle glasbakken in Assen voor bewoners in kaart brengt.

5% meer glasopbrengst

De interventie bleek effectief. Sinds de aanpassingen in beleid, voorzieningen en communicatie, is de glasopbrengst in Assen met ruim 5% gestegen.

Ook werk maken van de glasinzameling in jouw gemeente? Neem contact met ons op via info@nedvang.nl