Opvaller
Math Oehlen

De Weerter burger centraal

In Opvallers lichten we mensen uit die zich hard maken voor vooruitgang in de wereld van afval. Deze editie viel het oog van onze adviseur Jan van der Ven op Math Oehlen, medewerker afvalbeleid bij Gemeente Weert. Math denkt namelijk nét even anders over afvalinzameling dan andere gemeenten en behaalt daarmee goede resultaten.

VANG-doelstelling

Maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar, per inwoner: dat is de VANG-ambitie voor veel gemeenten richting 2020. Een mooi uitgangspunt, vindt Math, maar met de doelstelling zelf is hij het niet eens. “De VANG-doelstelling van 100 kilo is ons te plat, te simpel”, legt hij uit. “Restafval is niet de kern van het probleem en bovendien hebben burgers gewoon recht op goede voorzieningen, zoals de inzameling van afval.” Om de kwaliteit van gescheiden ingezamelde stromen te waarborgen, kiest Weert, de gemeente waar Math werkt, voor een combinatie van bron- en nascheiding, waarbij de keuze aan de burger is.

Keuze aan de inwoners

“Veel gemeenten richten zich de laatste jaren steeds meer op bronscheiding, bijvoorbeeld met een diftar-beleid”, vertelt Math. “In Weert zamelen wij al jarenlang kunststof in, maar we leggen hier niet de nadruk op. In plaats daarvan houden we de druk weg bij de burger en zijn we juist voorloper in nascheiding. Dat betekent dat in Weert je zelf mag kiezen: het PMD zelf scheiden en naar een van de 22 afvalperronnetjes brengen, of je plastic in de grijze restafvalcontainer gooien waarna het wordt nagescheiden. We laten de keuze aan onze inwoners.”

De hybride onder de inzamelsystemen

Op de vraag of de keuze van de burger niet uitmaakt voor het beoogde resultaat, heeft hij een duidelijk antwoord: “Het hybride systeem waarmee wij werken is ingericht op bronscheiding én nascheiding. Dus ook al scheidt de burger het PMD niet zelf of bijvoorbeeld alleen de flesjes, dan is dat voor ons geen probleem. Onze sorteerbedrijven en afvalverwerkers haalden in 2018 zeven kilo plastic uit ons brongescheiden PMD en maar liefst vijftien kilo plastic uit ons restafval via nascheiding. Die zeven en vijftien kilo hebben onderaan de streep dezelfde kwaliteit en leveren ons financieel hetzelfde op. En doordat onze burgers niet worden ‘gestraft’ voor de hoeveelheid restafval zoals bij diftar, hoeven zij geen afval weg te moffelen en zijn onze materiaalstromen van hoge kwaliteit.”

Innoveren aan de achterkant

Hecht de gemeente Weert met haar huidige beleid dan minder waarde aan afvalscheiding? Nee, dat niet. “Het doel van inzamelen en recyclen is het zuinig gebruiken en hergebruiken van materialen”, legt Math uit. “De burger heeft daar nauwelijks invloed op. Als gemeente gaan wij contracten aan met bedrijven die daar wél invloed op hebben. Door duurzame samenwerkingen aan te gaan met zulke bedrijven, kunnen zij investeren in het innoveren van de nascheiding.”

Schaalvoordeel

Een van die partners is het afvalverwerkingsbedrijf Attero, dat meer Limburgse gemeenten bedient. “Door hun schaalvoordeel kan een bedrijf als Attero bijvoorbeeld investeren in een techniek die meer rendement kan halen uit de plasticfolies in afvalstromen. Of in technieken waarmee je zwart verpakkingsmateriaal kunt uitsorteren. Door ons als gemeente op lange termijn te verbinden aan bedrijven die zich richten op innovatie in het nascheidingsproces, kunnen wij de burger ontzorgen én innovatie in de keten ondersteunen.”

 

Meer weten over hoe je de inzameling en recycling van (verpakkings)afval in jouw gemeente kunt verbeteren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via info@nedvang.nl

Jan van der Ven
Accountmanager Inzameling & Recycling