Nederland van afval naar grondstof

Of het nu om een potje gel, soepblik of wijnfles gaat: afval kan weer grondstof worden. Wij ondersteunen gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

Registratie en vergoedingen

Met WasteTool registreren wij al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat jij de juiste vergoeding krijgt.

Lees verder

Inzicht in prestaties

Hoe doe je het ten opzichte van anderen? Onze adviseurs geven inzicht op basis van de situatie in jouw gemeente of bedrijf.

Lees verder

Advies bij optimalisatie

Onze adviseurs denken met je mee over aanpassingen die je inzamelings- en recyclingprestaties kunnen verbeteren.

Lees verder

Verhuisbericht

Met de fusie van VPKT en Nedvang is ook besloten om te verhuizen naar Leidschendam. Deze locatie is niet onbekend, zowel het Afvalfonds Verpakkingen als VPKT zijn al op deze locatie gevestigd.
Vanaf 22 februari is het kantoor in Leidschendam geopend.
Naast de verhuizing veranderen ook administratief een aantal zaken:
– KVK nummer: 68805810
– Bankrekeningnummer: NL02ABNA0248343319 tnv Nedvang B.V.
– Postadres: Postbus 1266, 2260 BG Leidschendam
– Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam
– Telefoonnummer: 070-20 02 580

Gegevens van de WasteTool-helpdesk zijn ongewijzigd:
– 0900-NEDVANG (0900-6338264, reguliere kosten)
– wastetool@nedvang.nl

VPKT bv en Stichting Nedvang samen als Nedvang b.v.

Verpakkingsketen b.v. (VPKT) en Stichting Nedvang, beide uitvoeringsorganisaties van het Afvalfonds Verpakkingen, vormen per 1 januari 2021 samen de nieuwe organisatie Nedvang b.v. Beide organisaties werkten al nauw samen. De ontwikkelingen in de recyclingketen van verpakkingsafval en de rol van gemeenten daarin, hebben geleid tot het besluit om de verschillende taken die waren belegd bij Nedvang en VPKT te bundelen.

Medio 2020 is de systematiek voor de regie over de recyclingketen van huishoudelijk PMD-afval veranderd. Dit houdt in dat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor de inzameling en daarvoor een vergoeding ontvangen, waarna het Afvalfonds verantwoordelijk is voor de post-collection. Om de kunststofketen verder te verduurzamen en de (aangescherpte) recyclingdoelstellingen te behalen, moeten in alle schakels van de keten in samenhang acties worden ondernomen. Dit vraagt om een sterke ketenregisseur. Meer centrale sturing, stimulering, coördinatie en monitoring zijn daarbij speerpunten. Nedvang b.v. is klaar om deze taken goed in te vullen.

LEES HIER HET PERSBERICHT

Recyclen rendabel maken

Dat is wat we doen en waar we je bij helpen. Rendabele recycling draait niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Wij helpen je ontdekken hoe je ingezamelde stromen zo zuiver mogelijk houdt en met welke aanpassingen je de prestaties van jouw gemeente of bedrijf nog beter kunt laten aansluiten bij de vraag. Daarbij koppelen we je graag aan relevante partijen uit ons netwerk.

Zo helpen wij jou

Nederland Van Afval Naar Grondstof

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. In deze Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Afvalfonds Verpakkingen en VNG spraken af dat gemeenten              kunnen kiezen om hun rol in de recycling van kunststof verpakkingsafval te beperken tot inzameling of zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband van gemeenten (die vervolgens de verdere verwerking regelt). Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

De financiële risico’s voor gemeenten worden beperkt tot een minimum. Het Afvalfonds Verpakkingen vergoedt de kosten voor het sorteren en vermarkten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen. Nedvang b.v. sluit hiertoe contracten met partijen die verantwoordelijk zijn voor transport, op- en overslag, nascheiding, sortering en recycling van voornamelijk kunststof verpakkingsafval.

Meer over het recyclen van verpakkingen

Kijk, dat is teamwork

Het verpakkende bedrijfsleven betaalt per kilogram verpakking een afvalbeheersbijdrage. Van dat geld maken wij, samen met onze partners in de afvalbeheersstructuur, werk van de producentenverantwoordelijkheid voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsmateriaal. Zonder winstoogmerk, voor een circulaire economie van verpakkingen. Klik op de iconen in de afbeelding om te ontdekken hoe we samen de keten sluiten.

Lees verder