Regie op afval

Regie op afval

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in heel Nederland. Maximale resultaten, tegen minimale maatschappelijke kosten.

 

Via het online programma WasteTool monitoren we alle stromen: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Met deze kennis adviseren en ondersteunen wij de afvalketen voor optimale resultaten.

Direct naar WasteTool
Gemeenten

Voor gemeenten

Gemeenten registreren en rapporteren aan Nedvang over ingezameld en gerecycled verpakkingsafval. Voor dit afval ontvangen zij een vergoeding.

Afvalbedrijven

Voor afvalbedrijven

Afvalbedrijven rapporteren aan gemeenten en aan Nedvang over de inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Uitgelichte nieuwsberichten

Recyclingresultaten verpakkingsafval 2016

De recycling van verpakkingsafval in Nederland is in 2016 gestegen tot 73%. Dat is ruim boven de Nederlandse (70%) en de EU-doelstelling (55%). Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde publieksrapport 'Verpakkingen in de circulaire economie'.
Lees meer

Schoon Belonen wordt voorlopig vervolgd

Actieve gemeenten Schoon Belonen kunnen hun activiteiten in 2018 voorlopig blijven uitvoeren.
Lees meer

Leidse studenten naar de glasbak

Als je aan glas denkt, denk je aan studenten. Die weten immers wel raad met de inhoud. Voor een pilot onder Leidse studenten, slaat Nedvang de handen ineen met DUWO, de studentenhuisvester met 7000 woningen in Leiden. Met onder andere een enquête en een informatiecampagne worden de studenten op het spoor naar de glasbak gezet. Ook lopen ze warm voor een competitie tussen studentenhuizen, met als hoofdprijs een schoonmaakploeg.
Lees meer