Wij zijn Verpact (voorheen Nedvang)

Met ingang van 1 januari 2024 bundelen Stichting Afvalfonds Verpakkingen en uitvoeringsorganisaties Nedvang, KIDV en Nederland Schoon hun krachten. Sinds 1 maart doen we dit onder de naam Verpact.

Bezoek website Verpact

Registratie en vergoedingen

Met WasteTool registreren wij al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat jij de juiste vergoeding krijgt.

Lees verder

Inzicht in prestaties

Hoe doe je het ten opzichte van anderen? Onze adviseurs geven inzicht op basis van de situatie in jouw gemeente of bedrijf.

Lees verder

Advies bij optimalisatie

Onze adviseurs denken met je mee over aanpassingen die je inzamelings- en recyclingprestaties kunnen verbeteren.

Lees verder

Zwerfafvalvergoeding 2023-2024

Recent hebben VNG en Afvalfonds Verpakkingen (nu Verpact) in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie) besloten het totaal resterende budget uit de Zwerfafvalvergoeding van ruim € 11 miljoen samen te voegen en eenmalig alsnog beschikbaar te stellen voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in de periode 2023 – 2024. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt € 1,14.

Lees hier het hele bericht.
Direct naar de handleiding.

Resultaten 2022

In 2022 is 88% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled of hergebruikt. Dat is ruim boven de wettelijke doelstelling van 72% in Nederland en de doelstelling van 65% (in 2025) in Europa. We zijn hiermee een van de koplopers in Europa. Het verpakkende bedrijfsleven neemt de verantwoordelijkheid, die wij als Verpact collectief oppakken. Er is nog veel werk te doen om volledig fossielvrij en circulair te verpakken in 2050. Daar zetten we ons samen met alle partijen in de verpakkingsketen voor in. Elke verpakking telt.

Lees hier verder.

De toekomst van chemisch recyclen volgens het Afvalfonds, KIDV en Nedvang

Het Afvalfonds Verpakkingen (AFV), Nedvang en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceren vandaag het Visiedocument Chemische en Fysische Recycling. Hierin wordt toegelicht welke afwegingen worden gemaakt bij de beoordeling van chemische en fysische recyclingroutes. Het visiedocument is leidend voor de wijze waarop in de komende jaren met recyclingbedrijven wordt samengewerkt. Het visiedocument wordt óók leidend om specifieke plastic verpakkingsafvalstromen als feedstock aan recyclingbedrijven beschikbaar te stellen.

Het visiedocument sluit aan bij de in het voorjaar gepubliceerde Plastic Wijzer van het Afvalfonds Verpakkingen, dat hierin laat zien hoe partijen binnen de plastic verpakkingsketen samen een bijdrage kunnen leveren aan reduce, reuse, renew en recycle. Met deze gezamenlijke inspanningen zetten zij een belangrijke stap richting het uiteindelijke doel: volledig fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050. Lees meer.

Recyclen rendabel maken

Dat is wat we doen en waar we je bij helpen. Rendabele recycling draait niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Wij helpen je ontdekken hoe je ingezamelde stromen zo zuiver mogelijk houdt en met welke aanpassingen je de prestaties van jouw gemeente of bedrijf nog beter kunt laten aansluiten bij de vraag. Daarbij koppelen we je graag aan relevante partijen uit ons netwerk.

Zo helpen wij jou

Verpact

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (nu Verpact) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. In deze Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Verpact en VNG spraken af dat gemeenten kunnen kiezen om hun rol in de recycling van kunststof verpakkingsafval te beperken tot inzameling of zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband van gemeenten (die vervolgens de verdere verwerking regelt). Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

De financiële risico’s voor gemeenten worden beperkt tot een minimum. Verpact vergoedt de kosten voor het sorteren en vermarkten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen. Nedvang b.v. (nu Verpact) sluit hiertoe contracten met partijen die verantwoordelijk zijn voor transport, op- en overslag, nascheiding, sortering en recycling van voornamelijk kunststof verpakkingsafval.

Meer over het recyclen van verpakkingen