Nederland van afval naar grondstof

Of het nu om een potje gel, soepblik of wijnfles gaat: afval kan weer grondstof worden. Wij ondersteunen gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

Registratie en vergoedingen

Met WasteTool registreren wij al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat jij de juiste vergoeding krijgt.

Lees verder

Inzicht in prestaties

Hoe doe je het ten opzichte van anderen? Onze adviseurs geven inzicht op basis van de situatie in jouw gemeente of bedrijf.

Lees verder

Advies bij optimalisatie

Onze adviseurs denken met je mee over aanpassingen die je inzamelings- en recyclingprestaties kunnen verbeteren.

Lees verder

Afvalfonds Verpakkingen Awards

Het Afvalfonds Verpakkingen wil met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Om dit te bereiken vinden vele mooie initiatieven en samenwerkingen plaats bij partijen in de recycleketen, die niet altijd even zichtbaar zijn. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

U kunt deelnemen aan de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022 in de volgende categorieën:

A. Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal.

B. Gemeente met de meest effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling.

C. Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.

D. Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking.

E. Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking.

F. Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking.

G. Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval.

Aanmelding mogelijk via deze link: Afvalfonds Verpakkingen Awards

Recyclen rendabel maken

Dat is wat we doen en waar we je bij helpen. Rendabele recycling draait niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Wij helpen je ontdekken hoe je ingezamelde stromen zo zuiver mogelijk houdt en met welke aanpassingen je de prestaties van jouw gemeente of bedrijf nog beter kunt laten aansluiten bij de vraag. Daarbij koppelen we je graag aan relevante partijen uit ons netwerk.

Zo helpen wij jou

Nederland Van Afval Naar Grondstof

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. In deze Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Afvalfonds Verpakkingen en VNG spraken af dat gemeenten              kunnen kiezen om hun rol in de recycling van kunststof verpakkingsafval te beperken tot inzameling of zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband van gemeenten (die vervolgens de verdere verwerking regelt). Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

De financiële risico’s voor gemeenten worden beperkt tot een minimum. Het Afvalfonds Verpakkingen vergoedt de kosten voor het sorteren en vermarkten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen. Nedvang b.v. sluit hiertoe contracten met partijen die verantwoordelijk zijn voor transport, op- en overslag, nascheiding, sortering en recycling van voornamelijk kunststof verpakkingsafval.

Meer over het recyclen van verpakkingen

Kijk, dat is teamwork

Het verpakkende bedrijfsleven betaalt per kilogram verpakking een afvalbeheersbijdrage. Van dat geld maken wij, samen met onze partners in de afvalbeheersstructuur, werk van de producentenverantwoordelijkheid voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsmateriaal. Zonder winstoogmerk, voor een circulaire economie van verpakkingen. Klik op de iconen in de afbeelding om te ontdekken hoe we samen de keten sluiten.

Lees verder