Uitgelicht

Nedvang ondertekent het Grondstoffenakkoord

In het najaar van 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de tweede kamer.

Lees meer

Actieplan Glas op stoom: Op weg naar 90% glasrecycling in Nederland

De afgelopen jaren is de consument met de campagne Glas in ’t Bakkie aangespoord zijn glazen verpakkingen naar de glasbak te brengen.

Lees meer

Factsheet over de ‘Acceptatieprocedure PMD op overslag- of sorteerinstallatie'

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft samen met haar leden een factsheet opgesteld.

Lees meer

Stuur ons een bericht

Nedvang in het kort

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval uitbesteed aan Nedvang. Nedvang werkt hiervoor samen met gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Benieuwd wat Nedvang voor u kan doen? Klik hieronder op de categorie van uw keuze.