Uitgelicht

Indienen jaarplan zwerfafval

Ook dit jaar kan de gemeente tot 1 maart 2017 een jaarplan Zwerfafval indienen.

Lees meer

Volledig herzien UMP vastgesteld en online

Afgelopen twee jaar hebben Nedvang en VNG samen met de NVRD, Materiaalorganisaties, Vereniging Afvalbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten gewerkt aan een herziene versie van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).

Lees meer

Recycling van plastic verpakkingsafval groeit snel

Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert jaarlijks de recyclingresultaten van kunststof.

Lees meer

Stuur ons een bericht

Nedvang in het kort

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval uitbesteed aan Nedvang. Nedvang werkt hiervoor samen met gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Benieuwd wat Nedvang voor u kan doen? Klik hieronder op de categorie van uw keuze.