Uitgelicht

Vergoeding drankenkartons

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft besloten de inzameling en recycling door gemeenten van drankenkartons als aparte stroom te vergoeden. Hiervoor wordt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een vergoeding aan gemeenten betaald.

Lees meer

Extra aanpak zwerfafval

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en extra aanpak van zwerfafval. In de Zwerfafvalhandleiding staat de werkwijze beschreven voor het uitkeren van de vergoeding.

Lees meer

Erkenning Duitse glasbedrijven

Ook buitenlandse bedrijven spelen een rol in de inzameling en recycling van Nederlands verpakkingsafval. Zo’n 20% van het Nederlandse glas wordt in Duitsland verwerkt.

Lees meer

Nedvang in het kort

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval uitbesteed aan Nedvang. Nedvang werkt hiervoor samen met gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Benieuwd wat Nedvang voor u kan doen? Klik hieronder op de categorie van uw keuze.