Uitgelicht

EPS toegevoegd aan kwaliteitseisen kunststof

De partijen van de Raamovereenkomst (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG) hebben afgesproken de DKR-norm voor EPS toe te voegen aan de kwaliteitseisen.

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst Nedvang

Nedvang organiseert in 2015 wederom een nieuwjaarsbijeenkomst, te weten op dinsdag 13 januari vanaf 16.00 uur.

Lees meer

Toelichting vergoedingsafspraken kunststof

IenM, de VNG en het verpakkend bedrijfsleven hebben vergoedingsafspraken gemaakt voor de inzameling en sortering van kunststof verpakkingsafval. Het blijkt dat enkele partijen behoefte hebben aan een nadere toelichting op de vergoedingsgrondslag.

Lees meer

Nedvang in het kort

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval uitbesteed aan Nedvang. Nedvang werkt hiervoor samen met gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Benieuwd wat Nedvang voor u kan doen? Klik hieronder op de categorie van uw keuze.