Uitgelicht

Meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en beoordelingssystematiek

Dit meetprotocol beschrijft de wijze waarop de samenstelling van te beoordelen materiaalfracties kan worden gemeten.

Lees meer

Rapport: onderzoek aandeel kunststof niet-verpakkingen

Doel van het onderzoek was onder meer te bepalen wat het gemiddelde aandeel kunststof niet-verpakkingen in gesorteerd kunststof afkomstig van Nederlandse huishoudens was.

Lees meer

Gemeente Veenendaal op Recycletour

Op vrijdag 8 juli hebben zij de Recycletour ingepland en de gemeente is met een select groepje naar de sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingen in Rotterdam gegaan.

Lees meer

Stuur ons een bericht

Nedvang in het kort

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval uitbesteed aan Nedvang. Nedvang werkt hiervoor samen met gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Benieuwd wat Nedvang voor u kan doen? Klik hieronder op de categorie van uw keuze.