Vraag de Zwerfafvalvergoeding aan voor jouw gemeente

Met de Zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten hun zwerfafvalaanpak verbeteren en versterken. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte.

Aanvragen voor 1 juli

De Zwerfafvalvergoeding voor 2019 is tot 1 juli 2019 aan te vragen in WasteTool. Dit gebeurt volgens de gebruikelijke verdeelsleutel: op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2018. Heb je advies nodig bij het vormgeven van de zwerfafvalplannen? De gemeenteadviseurs van onze partnerorganisatie NederlandSchoon helpen je hier graag bij.

Ga direct naar WasteTool

9 bestedingscategoriën

In 2019 kan er voor de Zwerfafvalvergoeding gebruikgemaakt worden van negen bestedingscategorieën:

 • Gedragsbeïnvloeding
 • Participatie/beloning
 • Slimmere voorzieningen/middelen
 • Prikkels ter beïnvloeding
 • Slimmer beheer/opleiding
 • Investering in inrichting
 • Schoon Belonen
 • Monitoring
 • Overig

De bestedingscategorie Monitoring is nieuw en een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding.

Monitoring Minimaal

De VNG en het Afvalfonds Verpakkingen hebben afgesproken dat vanaf 2019 Monitoring Minimaal een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding. Monitoring Minimaal omvat twee stappen.

Stap 1: Registratie van beleid en beheer

Als gemeente registreer je ieder jaar enkele kernpunten van de zwerfafvalaanpak. Dit doe je door in te loggen bij zwerfafval.incijfers.nl van NederlandSchoon en de online vragenlijst in te vullen. Wat zijn de ambities voor schoon en welke beeldkwaliteit wordt er nagestreefd? Hoe zijn het beheer en de reiniging op hoofdlijnen georganiseerd? Leg dit vast.

Stap 2: Beperkte monitoring van de beeldkwaliteit zwerfafval

Dit doe je als volgt:

 • Voer jaarlijks minstens 1 meetronde uit in het voorjaar (maart-juni) of in het najaar (september-november).
 • Doe dit op 50 meetlocaties, verdeeld over gebiedstypen en wijken, en maak daarbij onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom.
 • Houd hierbij de 4 CROW beeldmeetlatten voor zwerfafval aan (fijn en grof zwerfafval op verharding en grof zwerfafval in beplanting en op gras).
 • Zorg bij het uploaden van de uitkomsten naar NederlandSchoon voor een Standaard Uitwissel Format of automatisch via jouw softwareleverancier.

Log in bij NederlandSchoon

Voorschot aanvragen

Wil je een voorschot aanvragen voor jouw gemeente? Zorg dan dat je voor 1 juli:

 • een jaarplan 2019 hebt ingediend via WasteTool; en
 • de registratie van beleid & beheer hebt ingevuld bij NederlandSchoon (stap 1 van Monitoring Minimaal).

Meer weten over de aanpak van zwerfafval?

Voor vragen over de aanpak van zwerfafval verwijzen we je door naar onze partnerorganisatie NederlandSchoon. Vragen over Monitoring Minimaal kun je mailen naar monitoring@nederlandschoon.nl.

Gerichte acties in 4 gemeenten