Veelgestelde vragen

Met het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst kiest een gemeente ten minste voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst (2013-2022) voor één systeem. Continuïteit in de keuze is onder meer van belang om zo kostenefficiënt mogelijk, zo snel mogelijk en met zo veel mogelijk maatschappelijk draagvlak een landelijk dekkend inzamelsysteem uit te kunnen rollen.

Nedvang raadt producenten en importeurs af om voor de verpakte producten die zij alleen in Nederland op de markt brengen, het groene punt-symbool te gebruiken. De groene punt is een financieringssymbool: degene die het voert, verklaart hiermee dat hij/zij een financiële bijdrage heeft betaald voor de inzameling en recycling van zijn verpakking. In Nederland verschilt de uitvoering van de zgn. producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen van andere landen dat het logo niet wettelijk is voorgeschreven en er voor bedrijven met meer dan 50 ton aan verpakkingen per jaar een meldingsplicht geldt bij Afvalfonds Verpakkingen (op grond van de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheersbijdrage-overeenkomst). Daarom heeft het groene punt-logo in ons land geen waarde.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten abusievelijk de perceptie krijgen dat de verpakking met daarop een groene punt-logo recyclebaar is of uit gerecyclede materialen bestaat. In sommige gevallen kunt u het groene punt-logo wél op de verpakking zetten: A) Exact dezelfde verpakking (inclusief opdruk) wordt in andere Europese landen op de markt gebracht. B) De producent/importeur voldoet daarmee aan de regels van de in de desbetreffende landen aanwezige producentenorganisatie. C) De verpakking is voorzien van opdruk in meerdere talen.

WasteTool is het centrale monitoringsprogramma van Nedvang. Het is heel belangrijk dat gemeenten hun inzamelcijfers via deze online applicatie op een betrouwbare manier aan Nedvang kunnen aanleveren. Gemeenten kunnen zo het gewicht van het ingezamelde verpakkingsafval en papier en karton in dit systeem opgeven. Wij gebruiken deze inzamelcijfers om aan onze monitoringsverplichtingen te voldoen. Daarnaast hebben wij deze cijfers nodig om te bepalen welke vergoeding het Afvalfonds aan de betreffende gemeente betaalt voor de inzameling.
Nedvang beoordeelt de opgave van een gemeente binnen drie weken na binnenkomst van de melding en koppelt dan terug of de gegevens juist en volledig zijn. Bij goedkeuring zorgt Nedvang voor de doorgeleiding van de gegevens naar Stichting Afvalfonds Verpakkingen ten behoeve van de uitbetaling van de vergoedingen (Uitvoeringprotocol § 4.3).
Ja, het is mogelijk om het Plastic Heroes logo op uw verpakking te plaatsen. Daarvoor moet u echter toestemming vragen. Dat gaat via Stichting Proloog die het logo van Plastic Heroes beheert en de plaatsing van het logo op verpakkingen coördineert. U kunt uw verzoek tot plaatsing van het Plastic Heroes logo op uw verpakking sturen naar info@stichtingproloog.nl U ontvangt dan alle documentatie, die u nodig heeft om van start te gaan.