Veelgestelde vragen

In het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP) staan de spelregels over de inzameling tot en met recycling van verpakkingen. Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen. Hierin zijn ook de afspraken terug te vinden met betrekking tot de vergoedingen.

Met het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst kiest een gemeente ten minste voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst (2013-2022) voor één systeem. Continuïteit in de keuze is onder meer van belang om zo kostenefficiënt mogelijk, zo snel mogelijk en met zo veel mogelijk maatschappelijk draagvlak een landelijk dekkend inzamelsysteem uit te kunnen rollen.

WasteTool is het centrale monitoringsprogramma van Nedvang. Het is heel belangrijk dat gemeenten en afvalbedrijven hun inzamel- en recyclecijfers via deze online applicatie op een betrouwbare manier aan Nedvang kunnen aanleveren. Wij gebruiken deze cijfers om aan onze monitoringsverplichtingen te voldoen. Daarnaast hebben wij deze cijfers nodig om te bepalen welke vergoeding het Afvalfonds aan de betreffende gemeente betaalt voor de inzameling. Afvalbedrijven komen in aanmerking voor een rappportagevergoeding.

Nedvang beoordeelt de opgave van een gemeente en een afvalbedrijf. In de laatste versie van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol staat het proces met betrekking tot beoordelen en betalen beschreven. Deze informatie is te vinden op umpverpakkingen.nl voor gemeenten in het Uitvoeringsprotocol Gemeenten hoofdstuk 5 en 6. En voor afvalbedrijven in Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven hoofdstuk 3.

Ja, het is mogelijk om het Plastic Heroes logo op uw verpakking te plaatsen. Daarvoor moet u echter toestemming vragen. Dat gaat via Stichting Proloog die het logo van Plastic Heroes beheert en de plaatsing van het logo op verpakkingen coördineert. U kunt uw verzoek tot plaatsing van het Plastic Heroes logo op uw verpakking sturen naar info@stichtingproloog.nl U ontvangt dan alle documentatie, die u nodig heeft om van start te gaan.