Veelgestelde vragen

In het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP) staan de spelregels over de inzameling tot en met recycling van verpakkingen. Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen. Hierin zijn ook de afspraken terug te vinden met betrekking tot de vergoedingen.

De gemeente maakt de keuze voor één van beide vergoedingsopties voor een periode van drie jaar. De eerste periode is aangevangen op 1 januari 2015. De door de gemeente gekozen vergoedingsoptie wordt bij het verstrijken van die termijn (voor het eerst op 1 januari 2018, daarna op 1 januari 2021) telkens stilzwijgend met nog eens drie jaren verlengd. Voor de periode 2018-2020 mogen gemeenten tot na de evaluatie van de Raamovereenkomst wachten en dienen zij, bij wijziging van de vergoedingsoptie, hun keuze voor eind 2017 schriftelijk aan Nedvang kenbaar te maken. Voor een wijziging van de vergoedingsoptie vanaf 2021, dient de gemeente uiterlijk op 1 januari 2020 aan Nedvang schriftelijk kenbaar te maken dat de gemeente de vergoedingsoptie wil wijzigen.

Als de gemeente een gecombineerde inzameling van kunststof met andere materiaalsoorten toepast, zal na het kenbaar maken van de keuze voor vergoedingsoptie B tussen Nedvang en de gemeente overleg plaatsvinden wat betreft haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Nedvang kan naar aanleiding hiervan voorwaarden stellen aan de overdracht ten behoeve van de vermarkting. Vergoedingsoptie B geldt alleen voor de vermarkting van de kunststoffracties.

Meer informatie vindt u op www.umpverpakkingen.nl.

WasteTool is het centrale monitoringsprogramma van Nedvang. Het is heel belangrijk dat gemeenten en afvalbedrijven hun inzamel- en recyclecijfers via deze online applicatie op een betrouwbare manier aan Nedvang kunnen aanleveren. Wij gebruiken deze cijfers om aan onze monitoringsverplichtingen te voldoen. Daarnaast hebben wij deze cijfers nodig om te bepalen welke vergoeding het Afvalfonds aan de betreffende gemeente betaalt voor de inzameling. Afvalbedrijven komen in aanmerking voor een rappportagevergoeding.

Nedvang beoordeelt de opgave van een gemeente en een afvalbedrijf. In de laatste versie van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol staat het proces met betrekking tot beoordelen en betalen beschreven. Deze informatie is te vinden op umpverpakkingen.nl voor gemeenten in het Uitvoeringsprotocol Gemeenten hoofdstuk 5 en 6. En voor afvalbedrijven in Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven hoofdstuk 3.

Ja, het is mogelijk om het Plastic Heroes logo op uw verpakking te plaatsen. Daarvoor moet u echter toestemming vragen. Dat gaat via Stichting Proloog die het logo van Plastic Heroes beheert en de plaatsing van het logo op verpakkingen co├Ârdineert. U kunt uw verzoek tot plaatsing van het Plastic Heroes logo op uw verpakking sturen naar info@stichtingproloog.nl U ontvangt dan alle documentatie, die u nodig heeft om van start te gaan.