Vergoeding drankenkartons gehandhaafd in 2018

Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van budgetten en plannen voor het komende jaar. Een grote vraag was: wat gaat er gebeuren met de vergoeding voor drankenkartons? Op die vraag is nu een antwoord: in 2018 wordt de vergoeding voor de recycling van drankenkartons gehandhaafd.

De drie partijen in de Raamovereenkomst (I&M, VNG en Afvalfonds Verpakkingen) hebben destijds afgesproken dat de vergoeding voor drankenkartons geldt voor de periode 2015 - 2017 en vervolgens wordt geëvalueerd. Het bijbehorende onderzoek wordt eind dit jaar gepubliceerd. Vervolgens wordt een besluit genomen of én in hoeverre drankenkartons na 2017 kunnen worden ingezameld.

Totdat dit besluit is genomen, heeft het Afvalfonds Verpakkingen aangegeven dat gemeenten in 2018 de drankenkartons kunnen inzamelen onder dezelfde voorwaarden die nu gelden. Net als voorgaande jaren, blijft de vergoeding van drankenkartons € 398 per ton. Wanneer de huidige afspraken wijzigen, zal er gezorgd worden voor een reële overgangstermijn.


Geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017 Terug naar het overzicht