Onderzoeksrapport onderschrijft belang van Recycleplatform Hout

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft adviesbureau TAUW een onderzoeksrapport gepubliceerd over de afvalhoutmarkt in Nederland. In dit rapport wordt het door Nedvang ontwikkelde Recycleplatform Hout expliciet genoemd als kans om innovatie binnen de houtsector te stimuleren.

 

Het rapport ‘Knelpuntanalyse houtrecycling’ is eind mei middels een brief kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Dit rapport geeft inzicht in de afvalhoutmarkt in Nederland, waarbij het de knelpunten in beeld brengt voor de recycling van afvalhout en hiervoor diverse oplossingen aandraagt.

 

Het rapport erkent het belang van het Recycleplatform Hout en de auteurs raden de Rijksoverheid aan om aansluiting bij het platform te zoeken vanwege de kennisdeling die hier plaatsvindt. Dat sluit naadloos aan bij de visie die ten grondslag ligt aan het platform, namelijk dat het delen van kennis en ervaring leidt tot meer hout recycling door innovatie en samenwerking.

 

Via deze link kunt u het volledige rapport downloaden.

 

In dit nieuwsartikel op het Recycleplatform Hout (link) wordt verder ingegaan op de inhoud dit rapport.

 


Geplaatst op woensdag 13 juni 2018 Terug naar het overzicht