Roadmap voor recycling van gebruikte houten verpakkingen

Verpakkingen van hout, zeker pallets, worden tijdens hun gebruiksfase zoveel mogelijk hergebruikt. Door te werken aan meer recycling verhogen we ook de waarde van houten verpakkingen als ze niet meer hergebruikt kunnen worden en in de afvalfase terecht komen. Berenschot heeft in samenwerking met deskundigen een roadmap voor Nedvang ontwikkeld, waarin is onderzocht hoe hout in meer recyclingtoepassingen ingezet zou kunnen worden.

 

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken recyclingpercen­tage van 45% betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte van de huidige praktijk.

 

De ontwikkelde roadmap zet hiervoor acties met potentie op een rij, variërend van acties om bestaande applicaties verder aan te jagen tot acties die mogelijkheden uitwerken met heel andere sectoren en toepassingen. Nedvang gaat in de komende tijd met de sector met deze roadmap aan de slag.

 

Document


Geplaatst op dinsdag 8 december 2015 Terug naar het overzicht