Opgave en vergoeding nagescheiden kunststofverpakkingen en drankenkartons

Het Afvalfonds is partnerschappen met AEB en AVR aangegaan voor de nascheiding van kunststofverpakkingen en drankenkartons uit door gemeenten aangeleverd restafval. Hierdoor worden de gemeenten ontzorgd: de handling van de recyclingketen loopt niet langer via de gemeente. Dit heeft invloed op de opgave en vergoeding van betrokken gemeenten vanaf 2018.

 

Als onderdeel van de afspraken is vastgelegd dat de vergoeding voor de nascheiding en verwerking van de kunststofverpakkingen en de drankenkartons direct wordt afgerekend tussen het Afvalfonds en AEB of AVR. Er wordt derhalve geen vergoeding aan de gemeente uitgekeerd. AEB en AVR brengen voor de sortering en recycling van de kunststofverpakkingen en de drankenkartons die uit de nascheiding afkomstig zijn geen kosten bij de gemeente in rekening.

 

Gemeenten dienen de kunststofverpakkingen en de drankenkartons die vrijkomen uit deze nascheidingsinstallaties wel op te geven in hun maand- en jaaropgaven in WasteTool. De op te geven kunststofverpakkingen en drankenkartons zullen door het afvalbedrijf aan de gemeente worden verstrekt.


 

Voor gemeenten die restafval voor nascheiding aan andere afvalbedrijven leveren dan AEB en AVR, of voor kunststofverpakkingen en drankenkartons via bronscheiding verkregen, is het voorgaande niet van toepassing en gelden de opgave- en vergoedingsregels uit het UMP.

 

Heeft u als gemeente nog vragen? Neem dan contact op met uw Nedvang-adviseur.


Geplaatst op dinsdag 29 mei 2018 Terug naar het overzicht