Nedvang presenteert Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’

De afgelopen jaren heeft Nedvang, in samenwerking met NRK Recycling en de Expertgroep Kunststof, hard gewerkt aan het tot stand brengen van het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’. Dit document beschrijft een nieuwe, goed werkende systematiek om recyclingbedrijven buiten de EU te auditen en tegelijkertijd de commerciële belangen van de exporteurs te waarborgen. De audits zijn noodzakelijk om , in het kader van de monitoring van de recyclingpercentages voor kunststof verpakkingen, vast te stellen dat voor recycling geëxporteerde kunststoffen ook echt worden gerecycled én dat hierbij wordt voldaan aan ARBO- en milieueisen uit de Europese regelgeving (EVOA). De uitvoering van de systematiek wordt gecoördineerd door de Recycling Coördinator. Deze externe coördinator beheert een black-box systeem en borgt hierin de gegevens van de exporteurs.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het document positief ontvangen. Dankzij de nieuwe systematiek kunnen geëxporteerde kunststofstromen effectief worden gemonitord, wat het inzicht in de keten en de bevordering van kunststofrecycling ten goede komt. Binnen het systeem worden exporteurs erkend. Deze erkende exporteurs van kunststof (verpakkings)materialen voeren hiermee een kwalitatief hoogwaardig aantoonbaar exportbeleid en dragen hiermee bij aan de juiste recycling buiten de EU.

In samenwerking met Nedvang en NRK Recycling, is er een begeleidingscommissie ingesteld die elk half jaar zowel het document als de werking ervan evalueert. In december heeft de Recycling Coördinator een pilot uitgevoerd op basis van de reeds beschikbare audits. Deze certificaten zijn succesvol ingevoegd en beschreven. Daarmee is een sterke basis gelegd voor de operationele werking van de systematiek in 2018.

> Download hier het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’


Geplaatst op woensdag 21 maart 2018 Terug naar het overzicht