Nedvang ondertekent het Grondstoffenakkoord

In het najaar van 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de tweede kamer. Het programma beschrijft de richting wat er gedaan moet worden om tot een duurzame samenleving te komen.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.
Ook Nedvang heeft het akkoord ondertekend. Lees hier meer over Nederland Circulair in 2050 en het grondstoffenakkoord.

Geplaatst op woensdag 14 juni 2017 Terug naar het overzicht