Maandopgave 2017

Nadat de jaaropgave over 2016 is ingediend en in behandeling is genomen is het pas mogelijk om de eerste maandopgave van het jaar 2017 in te vullen en in te dienen in WasteTool. Het opgaveformulier ziet er iets anders uit dan normaal. De aanpassingen zijn gemaakt n.a.v. de invoering van het Uitvoering- en Monitoringprotocol (UMP) eind januari 2017.  De grootste aanpassingen zijn de volgende onderwerpen:
Inzameling

  • Onder inzameling kunststof wordt er een onderscheid gemaakt tussen bron- en nascheiding;
  • De inzameling van drankenkartons kan nu ook worden opgegeven;
  • Maakt uw gemeente gebruik van een gecombineerde inzameling? Dan kunt u dit nu aangeven in de opgave.

Recycling

  • Naast het specificeren per kunststofstroom wordt er ook gevraagd een scheiding te maken tussen bron- en nascheiding
  • De nieuwe stroom MPO is toegevoegd aan de verschillende kunststoffracties

Let op: het is belangrijk om binnen 6 weken na afloop van een kwartaal de 3 voorgaande maanden in te vullen en in te dienen. Voor het eerste kwartaal van 2017 is de uiterste indiendatum 14 mei! 
 
Om u te helpen met het indienen van de maandopgave heeft Nedvang een aantal hulpmiddelen beschikbaar:


Geplaatst op maandag 24 april 2017 Terug naar het overzicht