Leidse studenten naar de glasbak

Als je aan glas denkt, denk je aan studenten. Die weten immers wel raad met de inhoud. Voor een pilot onder Leidse studenten, slaat Nedvang de handen ineen met DUWO, de studentenhuisvester met 7000 woningen in Leiden. Met onder andere een enquête en een informatiecampagne worden de studenten op het spoor naar de glasbak gezet. Ook lopen ze warm voor een competitie tussen studentenhuizen, met als hoofdprijs een schoonmaakploeg.

Onlangs vond een informatieavond plaats, waar een flink aantal Leidse studenten bevraagd werd over hun ‘glasgedrag’. Een onderwerp dat binnen deze groep bijna dagelijks aan de orde is. Wat doen de studenten met lege flessen en potten? De antwoorden variëren van opstapelen in winkelwagentjes, kratten en dozen op het balkon, in de tuin en op de gang tot weggooien met het ‘gewone afval’.

En dat terwijl alle aanwezigen het erover eens zijn dat glas ‘gewoon’ in de glasbak hoort. Dat is de norm: ‘het hoort zo’. Het is een boodschap waarmee ze zijn opgegroeid: de glasbak was er al voor hun geboorte (sinds 1978). Toch gaat het vaak mis en belandt glas van studenten in flinke hoeveelheden bij het restafval. Waarom? Omdat de glasbakken “niet te vinden” zijn, ze “te ver weg” staan of “ze meestal vol zijn”. Daarnaast wordt eerlijkheidshalve toegegeven dat de bewoners van de studentenhuizen weliswaar graag een flesje leegdrinken, maar dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de flessen wanneer ze leeg zijn.

​Naar aanleiding van de informatieavond, wordt een enquete opgesteld die wordt verspreid onder alle Leidse student-huurders van DUWO. Zo wordt beter inzicht verkregen in de behoeften van de studenten om het glas naar de glasbak te brengen. Inzicht waarmee gemeente Leiden doelgericht actie kan ondernemen om de glasrecycling te bevorderen!

Ook meedoen met Extra Gas op Glas? Neem contact op met Nedvang-adviseur Jan van der Ven op 010 - 420 6161 of jvanderven@nedvang.nl.


Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017 Terug naar het overzicht