Aanpassingen UMP Verpakkingen

De wereld van verpakkingsafval staat nooit stil. Daarom zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP). De herziene versie betreft het UMP 3.1 en is vastgesteld door de begeleidingscommissie van de Raamovereenkomst Verpakkingen, waarin de VNG, de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Omdat de aanpassingen vooral betrekking hebben op wat er in de praktijk al gebeurt, treedt het UMP 3.1 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in werking.

De grootste wijziging is de toevoeging van de nieuwe kunststoffracties: MPO, PET-trays en PS. Een gemeente is niet verplicht deze fracties uit te scheiden, maar het mag wel. Kijk voor een volledig overzicht van de wijzigingen op www.umpverpakkingen.nl. In WasteTool zijn de aanpassingen al doorgevoerd.

Het UMP blijft in ontwikkeling. Naar verwachting, verschijnt er na de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen een nieuwe versie voor 2019. We houden u, namens de beheercommissie UMP, hiervan uiteraard op de hoogte.


Geplaatst op dinsdag 11 september 2018 Terug naar het overzicht