Jaaropgave 2016

Door de meeste gemeenten zijn de laatste maandopgaven over 2016 ingevuld (en goedgekeurd) waardoor de jaaropgave beschikbaar wordt. De jaaropgave wordt zichtbaar in uw profiel met de status ‘nieuw’. Dit jaar ziet de jaaropgave voor gemeente er iets anders uit. Onder het kopje ‘Opgave’ staat een optelling van de hoeveelheden die zijn ingevoerd in het afgelopen jaar. Mochten deze hoeveelheden niet kloppen dan kunt u dit aanpassen in het uitklapmenu onder de betreffende materiaalstroom en dit in de betreffende maand aanpassen.

 

Onder het kopje ‘Recycling’ zijn de grootste veranderingen doorgevoerd. Er wordt hier namelijk gevraagd om een scheiding te maken tussen bron- en nascheiding* (indien van toepassing). Daarbij wordt er ook gevraagd om de sorteerder aan te gegeven. De aanpassingen kunt u per maand en per kunststofstroom aangeven in het uitklapmenu (bronscheiding/nascheiding):

  • Maandopgave kunststof
  • Maandopgave overig (o.a. recycling drankenkartons)
  • Maandopgave Pilot Schoon Belonen (optioneel)

 

* Als uw gemeente zowel bron- als nascheiding in 2016 heeft ingezet vragen wij om deze in de aparte tabbladen in te vullen. In het verleden werd gevraagd om deze stromen bij elkaar op te tellen.

 

Mochten er n.a.v. deze opgave vragen zijn dan kunt u ook de handleiding raadplegen of contact opnemen met onze helpdesk:

 

Voorbeeld jaaropgave


Geplaatst op woensdag 15 maart 2017 Terug naar het overzicht