Gemeente - Update april

Belangrijk om te weten

  • De maandopgave is weer beschikbaar in WasteTool om ingevuld te worden.
  • Op de website onder downloads is een overzicht gepubliceerd waarin alle vergoedingen en voorschotten staan.
  • Op de website van Nedvang is een overzicht te vinden van alle afvalbedrijven die door Nedvang zijn erkend per materiaalstroom. Zie erkende bedrijven.
  • Meer informatie over een kwaliteitsmeting van kunststofverpakkingsafval? Bekijk dan de animatie en de infographic over dit onderwerp.
  • De termijn van indienen verantwoording zwerfafval 2016 is gesloten. Bedankt voor alle verantwoordingen. Er zijn veel leuke en goede activiteiten in 2016 ingezet! De verantwoordingen worden beoordeeld, mochten er gegevens ontbreken dan zullen we contact met u opnemen. De status is terug te vinden in WasteTool.

Geplaatst op maandag 24 april 2017 Terug naar het overzicht