In onze nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

  • Verantwoording zwerfafvalvergoeding 2016

Voor gemeenten die in 2016 een voorschot hebben ontvangen voor de zwerfafvalvergoeding is het belangrijk ook een verantwoording over 2016 in te dienen. De verantwoording bevat een inhoudelijke en een financiële component. De verantwoording dient voor 1 april 2017 via WasteTool verzonden te worden. Zie zwerfafvalhandleiding voor meer informatie.

Afgelopen maand zijn er bijna 200 verantwoordingen ingediend. Om deze piek, en de nog te ontvangen verantwoordingen, goed te beoordelen, plannen we de maand april in. In WasteTool kunt u zien wat de status is. Uiteraard kunt u ook bij uw gemeenteadviseur informeren.   

 
  • Deelstroom MPO
In WasteTool is er in de maandopgave onder het kopje ‘Recycling’ een kunststofstroom bij gekomen. Het is voor gemeenten nu ook mogelijk om de deelstroom Mixed Polyolefin (MPO) in te dienen in WasteTool.  Staat deze stroom niet op uw specificatie? Dan kunt u in de opgave 0 laten staan. Zie specificatie.
 
  • UMP
Eind januari is het vernieuwde Uitvoerings- en Monitoringsprotocol gelanceerd waarin de spelregels staan over de inzameling tot en met de recycling van verpakkingen. Op de website umpverpakkingen.nl zijn alle spelregels te lezen en is er een animatie gemaakt waarin het UMP in het kort wordt uitgelegd. Ook zal er op het aankomende Gemeentelijk Grondstoffen Congres de mogelijkheid zijn om vragen te stellen over het UMP.
 
  • Maandopgave
Als gevolg van het inwerking treden van het nieuwe UMP worden er in 2017 een aantal wijzigingen in WasteTool doorgevoerd te worden. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het termijn van indienen van een opgave, de opmaak en inhoud van het betaalvoorstel en het scherm van de maandopgaven. Aan dit laatste punt wordt momenteel hard gewerkt, zodat het voldoet aan de nieuwe spelregels en het voor gemeenten eenvoudiger wordt om in te vullen. Vanaf week 16 zullen de maandopgaven over het eerste kwartaal klaargezet worden.
 
De komende tijd  krijgt u van Nedvang regelmatig informatie over de ontwikkelingen en de wijze waarop een maandopgave ingevuld kan gaan worden.

Geplaatst op donderdag 23 maart 2017 Terug naar het overzicht