Nieuw rekenmodel geeft gemeenten meer inzicht in recycling

Het nieuwe Rekenmodel Grondstof uit Afval stelt gemeenten in staat om te berekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde afval binnen hun grenzen. Het geeft gemeenten inzicht in hoeveel metaal, glasscherven, papiervezels en plastic maalgoed wordt ingezameld.

Update Jaarplan Zwerfafval

Momenteel is Nedvang in gesprek met de VNG over aanpassingen in de handleiding voor de zwerfafvalvergoeding. Daar is extra tijd voor nodig, waardoor de jaarplannen in WasteTool later beschikbaar zullen zijn.

Aanpassingen UMP Verpakkingen

Er zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP). De grootste wijziging is de toevoeging van de nieuwe kunststoffracties: MPO, PET-trays en PS.

Gouden Glasbak in voortuin Nedvang

Na een korte stop bij de Markthal, heeft de Rotterdamse Gouden Glasbak een vaste plek gekregen op het Prins Alexanderplein, pal voor de entree van het Nedvang-kantoor.

Onderzoeksrapport onderschrijft belang van Recycleplatform Hout

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft adviesbureau TAUW een onderzoeksrapport gepubliceerd over de afvalhoutmarkt in Nederland. In dit rapport wordt het door Nedvang ontwikkelde Recycleplatform Hout expliciet genoemd als kans om innovatie binnen de houtsector te stimuleren.

pagina 2 van 20