Schoon Belonen wordt voorlopig vervolgd

Actieve gemeenten Schoon Belonen kunnen hun activiteiten in 2018 voorlopig blijven uitvoeren.

Leidse studenten naar de glasbak

Als je aan glas denkt, denk je aan studenten. Die weten immers wel raad met de inhoud. Voor een pilot onder Leidse studenten, slaat Nedvang de handen ineen met DUWO, de studentenhuisvester met 7000 woningen in Leiden. Met onder andere een enquête en een informatiecampagne worden de studenten op het spoor naar de glasbak gezet. Ook lopen ze warm voor een competitie tussen studentenhuizen, met als hoofdprijs een schoonmaakploeg.

Aanvraag voorschot Zwerfafvalvergoeding 2018

In 2018 stelt het verpakkende bedrijfsleven voor het zesde jaar op rij 20 miljoen euro beschikbaar voor de extra inzet op preventie en aanpak van verpakkingszwerfafval door gemeenten, ook wel bekend als de Zwerfafvalvergoeding. Gemeenten kunnen aanspraak maken op een voorschot van deze vergoeding door tussen 1 november 2017 en 1 maart 2018 bij Nedvang hun Jaarplan Zwerfafval in te dienen.

Den Helder zamelt 9% meer glas in met Extra Gas op Glas

Nederland scoort goed op de recycling van verpakkingsglas, maar het kan nog beter. In 2018 moeten we uitkomen op een recyclepercentage van maar liefst 90%. Samen met Nedvang geven gemeenten daarom Extra Gas op Glas. De eerste resultaten mogen er zijn! Zo realiseerde Den Helder een toename van 9% ingezameld glas.

Vergoeding drankenkartons gehandhaafd in 2018

Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van budgetten en plannen voor het komende jaar. Een grote vraag was: wat gaat er gebeuren met de vergoeding voor drankenkartons? Op die vraag is nu een antwoord: in 2018 wordt de vergoeding voor de recycling van drankenkartons gehandhaafd. 

pagina 2 van 17