Recyclingresultaten verpakkingen 2017 bekend

In 2017 werd 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled, 3% meer dan in het jaar daarvoor. Dit staat in het rapport ‘Recycling Verpakkingen Nederland 2017’ dat het Afvalfonds Verpakkingen heeft uitgebracht. De grootste kansen voor verdere groei liggen bij kunststof verpakkingen.

’40 jaar Glasbak’ wint Grand Prix Content Marketing

De campagne ‘40 jaar Glasbak’ heeft een Zilveren Grand Prix Content Marketing gewonnen in de categorie non profit. Als belangrijke pijlers noemde de jury lef, creativiteit en het centraal stellen van de doelgroep.

Nieuw rekenmodel geeft gemeenten meer inzicht in recycling

Het nieuwe Rekenmodel Grondstof uit Afval stelt gemeenten in staat om te berekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde afval binnen hun grenzen. Het geeft gemeenten inzicht in hoeveel metaal, glasscherven, papiervezels en plastic maalgoed wordt ingezameld.

Update Jaarplan Zwerfafval

Momenteel is Nedvang in gesprek met de VNG over aanpassingen in de handleiding voor de zwerfafvalvergoeding. Daar is extra tijd voor nodig, waardoor de jaarplannen in WasteTool later beschikbaar zullen zijn.

Aanpassingen UMP Verpakkingen

Er zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP). De grootste wijziging is de toevoeging van de nieuwe kunststoffracties: MPO, PET-trays en PS.

pagina 1 van 19