Onderzoeksrapport onderschrijft belang van Recycleplatform Hout

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft adviesbureau TAUW een onderzoeksrapport gepubliceerd over de afvalhoutmarkt in Nederland. In dit rapport wordt het door Nedvang ontwikkelde Recycleplatform Hout expliciet genoemd als kans om innovatie binnen de houtsector te stimuleren.

Opgave en vergoeding nagescheiden kunststofverpakkingen en drankenkartons

Het Afvalfonds is partnerschappen met AEB en AVR aangegaan voor de nascheiding van kunststofverpakkingen en drankenkartons uit door gemeenten aangeleverd restafval. Dit heeft invloed op de opgave en vergoeding van betrokken gemeenten vanaf 2018.

40e verjaardag glasbak is nationaal feestje

Op 17 mei 2018 bestond de Nederlandse glasbak officieel 40 jaar. Dit bijzondere jubileum is is voor Nedvang reden geweest om een landelijke campagne op te zetten. Door heel Nederland is op feestelijke wijze aandacht gegeven aan de jarige glasbak.

Recycleplatform Hout brengt spelers in de houtmarkt samen

Heeft u een innovatief project over houtrecycling? Zorg dat het op het Recycleplatform Hout staat! Dit nieuwe platform brengt innovaties op het gebied van houtrecycling samen. Daarnaast biedt het platform een overzicht van alle houtspelers, zodat partijen elkaar beter kunnen vinden.

Nedvang presenteert Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’

In samenwerking met de federatie NRK en de expertgroep Kunststof, presenteert Nedvang het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’. Met deze nieuwe systematiek worden geëxporteerde kunststoffen echt gerecycled, wordt voldaan aan Europese ARBO- en milieueisen en worden commerciële belangen gewaarborgd.

pagina 1 van 18