Nieuws archief

Indienen jaarplan zwerfafval voor 1 maart

Ook dit jaar kan de gemeente tot 1 maart 2017 een jaarplan Zwerfafval indienen.

Volledig herzien UMP vastgesteld en online

Afgelopen twee jaar hebben Nedvang en VNG samen met de NVRD, Materiaalorganisaties, Vereniging Afvalbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten gewerkt aan een herziene versie van het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP).

Recycling van plastic verpakkingsafval groeit snel

Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert jaarlijks de recyclingresultaten van kunststof.

Startsein Glas in ’t Bakkie-supermarktactie in Zaandam

Woensdag 5 oktober is er in Zaandam op het hoofdkantoor van de landelijke supermarktketen Albert Heijn het startsein gegeven van de supermarktactie Glas in ’t Bakkie.

Nieuwsbrief augustus

Er is weer een nieuwe editie van de Nedvang Nieuwsbrief beschikbaar. De volgende onderwerpen worden behandeld:

pagina 1 van 12