Nieuws archief

De laatste kilo’s VANGen doe je met glas

Van 250 naar 100 kilo restafval per persoon, per jaar: gemeenten werken er hard aan. Hoe de laatste kilo’s te vangen? Nedvang tipt: met glas!

Nedvang ondertekent het Grondstoffenakkoord

In het najaar van 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de tweede kamer.

Actieplan Glas op stoom: Op weg naar 90% glasrecycling in Nederland

De afgelopen jaren is de consument met de campagne Glas in ’t Bakkie aangespoord zijn glazen verpakkingen naar de glasbak te brengen.

Factsheet over de ‘Acceptatieprocedure PMD op overslag- of sorteerinstallatie’

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft samen met haar leden een factsheet opgesteld.

Detaillering roadmap recycling hout

Eind In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen.

pagina 1 van 14