Nieuws archief

Workshop - Gas op Glas

Ook dit jaar is Nedvang weer aanwezig met een stand op het Gemeentelijk Grondstoffen Congres op 30 maart in DeFabrique in Utrecht.

Gemeente - Update maart

Korte informatie over verantwoording zwerfafval, MPO, UMP en maandopgave in WasteTool

Kentallen zijn bekend

Nedvang voert diverse sorteeronderzoeken uit voor de monitoringsrapportage.

Jaaropgave 2016

De laatste maandopgaven over 2016 zijn weer ingevuld (en goedgekeurd) waardoor de jaaropgave weer beschikbaar wordt.

Indienen jaarplan zwerfafval voor 1 maart

Ook dit jaar kan de gemeente tot 1 maart 2017 een jaarplan Zwerfafval indienen.

pagina 1 van 12