Aanvraag voorschot Zwerfafvalvergoeding 2018

In 2018 stelt het verpakkende bedrijfsleven voor het zesde jaar op rij 20 miljoen euro beschikbaar voor de extra inzet op preventie en aanpak van verpakkingszwerfafval door gemeenten, ook wel bekend als de Zwerfafvalvergoeding*. Gemeenten kunnen aanspraak maken op een voorschot van deze vergoeding door bij Nedvang hun Jaarplan Zwerfafval in te dienen. Dit kan van 1 november 2017 tot 1 maart 2018, via het online registratieprogramma WasteTool.
 

Gemeentelijke acties tegen zwerfafval

In het Jaarplan Zwerfafval geeft een gemeente aan welke activiteiten staan gepland, in welke bestedingscategorie deze vallen en wat het begrote bedrag is. Dit plan wordt na indiening beoordeeld door NederlandSchoon en Nedvang. Bij goedkeuring, ontvangt de gemeente de Zwerfafvalvergoeding als voorlopig voorschot per kwartaal uitgekeerd.
 

Indienen Jaarplan Zwerfafval

Het indienen van het Jaarplan Zwerfafval gebeurt via het online registratieprogramma WasteTool. Achter de knop ‘Zwerfafval’ vinden gemeenten vanaf 1 november het formulier hiervoor. Dit formulier is vergelijkbaar met dat van 2017. Meer informatie vindt u in de Handleiding ‘Aanvraag en Verantwoording Zwerfafvalvergoeding’, te vinden via de info-knop in het formulier. Hierin wordt ook meer uitleg gegeven over de Zwerfafvalvergoeding en de aanvraag hiervan.
 

Heeft u als gemeente nog vragen? Neem dan contact op met uw Nedvang-adviseur.
 

*De Zwerfafvalvergoeding is conform de afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. NederlandSchoon, het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang geven hier namens het verpakkende bedrijfsleven uitvoering aan.


Geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017 Terug naar het overzicht