De aanpak achter het diftar-succes van Waddinxveen

Hoewel glas naar de glasbak brengen voor veel mensen een gewoonte is, belandt er nog altijd glas in het restafval. Bij veertig gemeenten waar de inzameling achterbleef bij het landelijke gemiddelde, startte Nedvang interventieprojecten om hier verbetering in aan te brengen. Zo ook in het Zuid-Hollandse Waddinxveen, waar de overstap op diftar de sleutel bleek tot succes.

Stimulerend afvalbeleid

De gemeente Waddinxveen introduceerde diftar, een stimulerend afvalbeleid. Hierdoor betalen inwoners van de gemeente minder afvalstoffenheffing als zij minder restafval inleveren. Minder restafval wordt gerealiseerd door meer gescheiden afvalstromen in te zamelen. Het diftar-beleid kan daarmee voor mooie inzamelingscijfers zorgen. Voorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van de gescheiden stromen wordt gewaarborgd door de burger goed te informeren over welk afval in welke container thuishoort. Een dergelijke aanpassing in beleid voer je dus niet stilletjes in: reden voor Nedvang om bij te springen met advies.

Klaar voor diftar

Er waren een aantal aanpassingen nodig om de glasvoorzieningen aan te laten sluiten op het diftar-inzamelingsbeleid. Doordat diftar leidt tot meer gescheiden afvalstromen, zal er een toename in glasinzameling zijn. Dan heb je als gemeente meer glasbakken nodig of moet je ze bijvoorbeeld vaker legen. Al vóór de invoering van diftar, kampte Waddinxveen met een tekort aan glasbakken. Vooral in Waddinxveen’s nieuwbouwwijk: een blinde vlek die slechts beperkt toegang had tot glasvoorzieningen in de buurt. Er moesten dus voorzorgsmaatregelen worden getroffen om van diftar een succes te maken.

Capaciteit en communicatie

De gemeente besloot vier bovengrondse glasbakken te vervangen door ondergrondse met meer capaciteit. De nieuwbouwwijk kreeg extra ondergrondse glasbakken. Daarnaast werd er in de wijk actief en specifiek over de inzameling van glas gecommuniceerd via huis-aan-huis nieuwsbrieven. Nedvang ondersteunde deze communicatie met onder andere gepersonaliseerde middelen vanuit de Glas in ‘t Bakkie-campagne.

Drietrapsaanpak

In Waddinxveen zagen onze adviseurs duidelijk de drietrap van beleid, voorzieningen en communicatie terug. En met succes. Alleen al in het eerste kwartaal van 2018 zorgden de maatregelen voor een toename in ingezameld glas met 5%. Over heel 2018 is dit opgelopen tot een groei van 10%.

 

Foto door Frans Berkelaar (sommige rechten voorbehouden