Gerald van Elburg
Accountmanager Inzameling & Recycling

Rondetafelbijeenkomst ‘Verpakkingshout in Nederland’ stimuleert innovatie in houtrecycling

Om innovatie in de houtmarkt te stimuleren, organiseerde Nedvang samen met partnerorganisatie Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de rondetafelbijeenkomst ‘Verpakkingshout in Nederland’.

Opschalen van houtrecycling

Een optimale recyclingketen van hout vraagt om innovatie. Om dit aan te jagen, maakt Nedvang zich hard voor kennisuitwisseling in de houtbranche. Samen met onze partner Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), organiseerden we onlangs de rondetafelbijeenkomst ‘Verpakkingshout in Nederland’. Op het kantoor van Nedvang, wisselden houtspecialisten hun ervaringen uit in het implementeren van innovaties die houtrecycling helpen opschalen.

Nedvang en KIDV

Gerald van Elburg, Senior Adviseur Inzameling & Recycling bij Nedvang, en Nynke Artnzen, verpakkingskundige bij het KIDV, trapten de dag af met korte presentaties van het Recycleplatform Hout van Nedvang en de recyclability website van het KIDV. Vervolgens kwamen vier gastsprekers aan het woord.

Wood-wool boards

Florent Gauvin van de TU Eindhoven presenteerde een innovatief project over de mogelijkheid om afvalhout te gebruiken in ‘wood-wool boards’. Deze boards kunnen bijvoorbeeld als isolatiemateriaal gebruikt worden.

Cascadegebruik van hout

Peter Fraanje van BRBS Recycling gaf inzicht in de principes van cascadegebruik van hout; onder andere het belang om de levensduur van houtproducten te verlengen door hout goed toe te passen en de kwaliteit in de gaten te houden. Volgens Fraanje kan sloophout tot zesmaal toe een andere functie krijgen, wat leidt tot een verlenging van de levensduur tot 400 à 500 jaar.

Knelpuntenanalyse

Jurgen Ooms van Tauw presenteerde een knelpuntenanalyse van houtrecycling. Daarbij stelde hij mogelijke oplossingen voor.

Vervolgstappen vanuit landelijke overheid

Tot slot sprak Geert Cuperus, die projecten voor Rijkswaterstaat uitvoert, over de vervolgacties en stappen om houtrecycling te stimuleren. Het ministerie van I&W, RVO en RWS willen graag om tafel met enthousiaste, ambitieuze partijen uit de industrie en hen ondersteunen.

Meer informatie

Benieuwd naar het vervolg van deze workshop? Of heb je interesse in deelname aan komende (hout)evenementen? Neem dan contact op met onze houtspecialist Gerard van Elburg.