Platform Ketenoptimalisatie jaagt recycling kunststof aan

Bij het recyclen van verpakkingen is niet alleen kwantiteit belangrijk, maar ook kwaliteit. Daarin valt nog vooruitgang te boeken, vooral bij plastic. Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, neemt Nedvang deel aan het Platform Ketenoptimalisatie (PKO).

Focus op kwaliteit

Het PKO is opgericht door het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het platform buigt zich over de beoordeling van het ingezamelde materiaal, de kwaliteitseisen voor gesorteerd materiaal, de te hanteren vergoedingen(systematiek) en de recyclebaarheid van verpakkingen die op de markt komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is adviserend lid.

Kosten- en samenstellingsonderzoek

In 2021 en 2022 is, in opdracht van het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), een kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO) voor PMD uitgevoerd onder bronscheidende en nascheidende gemeenten. In de werkgroep Inzameling van het PKO zijn de conclusies van de analyse van het KSO besproken. Op de website van het Platform Ketenoptimalisatie worden de belangrijkste resultaten samengevat die betrekking hebben op de samenstelling en de respons. Dit om betrokken partijen meer inzicht te geven in de samenstelling van PMD bij verschillende inzamelsystemen.

Ketensamenwerking

Samenwerking binnen de keten is noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de afstand tussen de betrokken partijen te groot was. Dit platform brengt de partijen dichter bij elkaar. Dat komt de effectiviteit ten goede. In het PKO komen de betrokken partijen samen in verschillende werkgroepen.