“Veel Nederlands plastic wordt in China gerecycled…”

In Afvalfeit of -fabel checken we met een expert of veel gehoorde aannames over de afvalwereld eigenlijk wel kloppen. Deze keer: wordt er echt zoveel Nederlands plastic in China gerecycled?

Europese aangelegenheid

In de media hoor je veel over de export van afval. Er wordt wel eens gesuggereerd dat alle plastic verpakkingen die wij in Nederland inzamelen naar China worden verscheept. Klopt dat? “Helemaal niet”, zegt kunststof-expert Joris van der Meulen. “Het plastic dat jij en ik in de PMD-bak gooien en bedrijfsmatig plastic: het wordt allemaal binnen Nederland of binnen Europa gerecycled.” Veel daarvan kan gewoon in Nederland. Voor sommige kunststoffen, zoals bedrijfsmatige folies, wordt samengewerkt met Europese partners, zoals recyclingbedrijven in Duitsland. 

No Plastic Soup

Dat bij de aanname over plastic-export vaak het verband wordt gelegd met het plastic dat in de zee drijft, vindt Joris al helemaal vreemd. “De Plastic Soup wordt vooral veroorzaakt door landen die hun verpakkingen helemaal niet inzamelen of recyclen. De meerderheid van plastic verpakkingen in Nederland wordt gesorteerd (bij de bron of via nascheiding) en gerecycled.”

Chinese afzetmarkt

Maar waar komt het gerucht dan vandaan dat er zoveel plastic naar China gaat? “In China is veel vraag naar kunststof grondstoffen. Dat komt omdat veel plastic producten, die over de hele wereld worden besteld, daar worden gemaakt.” Voor een land als het Verenigd Koninkrijk, dat wel inzamelt maar niet voldoende infrastructuur heeft voor sortering of recycling, was China tot voor kort de primaire afzetmarkt. “Bijna al het kunststof verpakkingsafval uit het Verenigd Koninkrijk ging lange tijd in zeecontainers naar China. Dit was zowel afkomstig van huishoudens als van bedrijven, waardoor deze materiaalstroom van mindere kwaliteit was”, legt Joris uit. Een heel ander type export dan die van ons dus.

Hand in eigen boezem

Sinds de importban, die van kracht is sinds januari 2017, neemt China geen verpakkingsafval van andere landen meer aan. “Die ban heeft zowel een politiek als een milieu-motief. Veel van de verpakkingen die in China zélf werden gebruikt, werden namelijk niet ingezameld of gerecycled. Dat is natuurlijk vreemd”, stelt Joris. “Ze importeerden andermans afval voor grondstoffen, maar ruimden hun eigen afval niet op.” De ban moet daar verandering in brengen.

Eigen afzetmarkt

Omgekeerd recyclet Nederland ook materialen uit het buitenland. Joris: “Er zijn in Nederland een aantal grote kunststofrecyclingbedrijven gevestigd voor de recycling van stromen als PP, PE en PET. De gerecyclede plastics worden verkocht aan producenten die van de gerecyclede stromen weer producten maken, zoals verpakkingen.” En een vraaggestuurde markt, dat is waar het uiteindelijk om gaat. “Op deze manier kunnen de bedrijven besparen op grondstoffen en krijgt gerecycled plastic nieuw leven.”

Conclusie: afvalfabel

Kortom: Nederlandse plastic verpakkingen worden níet in China gerecycled. Dat is een afvalfabel. Voor de importban werd een bescheiden gedeelte van het bedrijfsmatige plastic naar China geëxporteerd voor recycling, maar sinds 2017 is ook die recycling verplaatst naar Europa.