Marchel van de Grift
Directeur Ketenmanagement

Platform Ketenoptimalisatie jaagt recycling kunststof aan

Bij het recyclen van verpakkingen is niet alleen kwantiteit belangrijk, maar ook kwaliteit. Daarin valt nog vooruitgang te boeken, vooral bij kunststof. Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, neemt Nedvang deel aan het Platform Ketenoptimalisatie (PKO).

Focus op kwaliteit

Het PKO is opgericht door het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het platform buigt zich over de beoordeling van het ingezamelde materiaal, de kwaliteitseisen voor gesorteerd materiaal, de te hanteren vergoedingen(systematiek) en de recyclebaarheid van verpakkingen die op de markt komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is adviserend lid.

Vraaggestuurde keten

“Het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingen is vanwege de complexiteit en verscheidenheid van het materiaal een kostbare zaak”, aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur Afvalfonds Verpakkingen. “De opbrengst van het gerecyclede materiaal dekt meestal niet de kosten die worden gemaakt.” Daarom zal de kunststofketen moeten worden omgevormd van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Hoge kwaliteit recyclaat speelt daarbij een sleutelrol.

Ketensamenwerking

Samenwerking binnen de keten is daarbij noodzakelijk, benadrukt Edward Stigter, directeur Fysieke Leefomgeving van de VNG. “De afgelopen jaren hebben we gezien dat de afstand tussen de betrokken partijen te groot was. Dit platform brengt de partijen dichter bij elkaar. Dat komt de effectiviteit ten goede.” In het PKO komen de betrokken partijen samen in verschillende werkgroepen.