Gerald van Elburg
Accountmanager Inzameling & Recycling

Lagere afvalbeheersbijdrage voor goed recyclebaar plastic

Samen met gemeenten en afvalbedrijven zet Nedvang zich in voor een toekomstbestendige recyclingketen, waarin het verpakkende bedrijfsleven een cruciale rol heeft. Zij betalen per kilo verpakking een bijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen voor de inzameling en recycling ervan. Het Afvalfonds, onze partnerorganisatie in de Afvalbeheersstructuur, wil deze bedrijven stimuleren om goed recyclebare verpakkingen te gebruiken. Daarom wordt vanaf dit jaar een gedifferentieerd tarief gerekend voor plastic.

Kunststof: hoogste kosten

Plastic verpakkingen nemen relatief veel ruimte in en zijn licht van gewicht. Zo blijft een plastic fles nagenoeg intact in de afvalbak, terwijl een glazen fles al in de glasbak in stukken valt. Hierdoor is plastic afval in tegenstelling tot glas minder efficiënt in te zamelen en te vervoeren. Dit is ook de reden waarom kunststof de hoogste kosten met zich mee brengt.

Tariefdifferentiatie voor plastic

Hoe goed kunststof te recyclen is en hoe hoog de uiteindelijke opbrengst is van het gesorteerde materiaal, kan per verpakking erg verschillen. Daarom biedt het Afvalfonds bedrijven de mogelijkheid tot een gedifferentieerd tarief. Bedrijven die gebruikmaken van goed sorteer- en recyclebare, vormvaste kunststofverpakkingen, betalen hiervoor vanaf dit jaar een lagere afvalbeheersbijdrage: € 0,38 per kilo in plaats van de reguliere € 0,64 per kilo.

KIDV Recyclecheck

Om te bepalen of een vormvaste plastic verpakking goed te recyclen is, en daarmee in aanmerking komt voor een lagere bijdrage, gebruikt het Afvalfonds de Recyclecheck van het KIDV. Zo blijven we ons samen hard maken voor een duurzame recyclingketen.

Meer informatie over de tariefdifferentiatie van kunststof vind je op de website van het Afvalfonds.