George van der Hansz
Accountmanager Inzameling & Recycling

Aanpak PET-flesjes in zwerfafval

Om het aandeel van kleine plastic flesjes in zwerfafval te verminderen, voert Nederland Schoon gerichte acties uit in Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten, bedrijven, scholen en (sport)verenigingen.

Voorkomen en bestrijden

Jaarlijks komt er ruim 3000 kiloton verpakkingen op de markt. Dankzij de inspanningen van bedrijven, gemeenten en consumenten wordt 78% hiervan gerecycled. Dat begint met inzameling: afval moet in de afvalbak. Helaas komt 1,6% van de verpakkingen nog in het zwerfafval terecht, op straat of in de natuur. Nederland Schoon, partner van Nedvang in de Afvalbeheersstructuur, maakt werk van het voorkomen en bestrijden van zwerfafval.

70% tot 90% minder PET-flesjes

Van het totaal aan zwerfafval bestaat 44% uit plastic, oftewel kunststof (Bron: Rijkswaterstaat, Landelijke Zwerfafvalmonitor 2015/2016). PET-flesjes vormen 2,8% van het totale zwerfafval. Om dit te verminderen, heeft staatssecretaris Stientje Van Veldhoven met het verpakkende bedrijfsleven afgesproken dat in het najaar van 2020 het aandeel PET-flesjes in het zwerfafval met 70% tot 90% verminderd moet zijn.

Grootscheepse aanpak

Om dat voor elkaar te krijgen, is Nederland Schoon gestart met een grootscheepse aanpak van zwerfafval en flesjes in Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam. Dat gebeurt in samenwerking met uiteenlopende partijen, publiek én privaat. Bedrijven die deelnemen zijn supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Er worden onder andere extra afvalbakken geplaatst en opschoonacties uitgevoerd voor straten, parken en pleinen. Supermarkten en andere retailers nemen de verantwoordelijkheid om hun omgeving in een straal van minimaal 100 meter schoon te houden én flesjes in te zamelen. Lokale campagnes met incentiveprogramma’s, informatie en educatie ondersteunen de acties. Als de resultaten positief zijn, wordt de inzet in 2019 verder uitgerold.

Ga voor meer informatie naar de website van NederlandSchoon.