Eline Beentjes
Accountmanager

De drietrap naar succesvolle inzamelingscijfers

Hoe verbeter je als gemeente je inzamelresultaten? Na bestudering van veertig gemeentelijke interventieprojecten ter verbetering van de glasinzameling, bleek dat een strategische keuze bepalend was voor het succes.

Resultaten uit 40 interventies

Uit steekproeven blijkt dat nog steeds verpakkingsglas in het restafval belandt. Voor gemeenten ligt de focus van de inzameling echter vaak op GFT- of kunststof; glas gaat relatief gezien immers prima. Toch moeten de glasresultaten omhoog als we de landelijke doelstelling willen halen. Als onderdeel van het Actieplan Glas, stelden we eind 2017 vast in welke gemeenten de glasinzameling achterliep op het landelijke gemiddelde. In veertig van deze gemeenten startten we interventieprojecten om de resultaten op te krikken. Dit deden we op basis van een 50/50-overeenkomst, waarin de gemeente en Nedvang elk de helft aan tijd en geld investeerden. De aanpak had in veel gemeenten succes. Zoals in Den Helder, waar een stijging van maar liefst 16% werd gerealiseerd. Wat maakte de succesvolle projecten succesvol?

Beleid, voorzieningen en communicatie

Als we gemeenten adviseren hoe zij hun inzamelcijfers kunnen verbeteren, kijken we naar drie dingen: wat gaat er mis, wat kan de gemeente doen en wat wil de gemeente doen. Soms adviseren we op het gebied van beleid, soms geeft onderzoek ons inzicht in waar voorzieningen beter moeten en soms ondersteunen we in de communicatie óver beleid en voorzieningen. Maar wat we ook deden tijdens de verschillende interventies, altijd merkten onze adviseurs dat er drie elementen terugkwamen: beleid, voorzieningen én communicatie.

Het één kan niet zonder het ander

Uit de interventieprojecten blijkt dat deze drie elementen een versterkend effect op elkaar hebben en dat juist de combinatie essentieel is voor succes. Een afvalbeleid waardoor burgers meer en goed inzamelen gaat niet zonder optimale voorzieningen, die voorzieningen zetten geen zoden aan de dijk wanneer er niet duidelijk over gecommuniceerd wordt en communicatie heeft geen effect als het beleid of de voorzieningen niet op orde zijn. Belangrijk om ze alle drie onder de loep te nemen dus, en te kijken waar verbetering mogelijk of nodig is!

 

Benieuwd hoe jouw gemeente betere resultaten kan behalen in de inzameling van glas, kunststof of een andere materiaalsoort? Bekijk de Factsheet Glasinzameling voor een praktische checklist. Deel je uitdagingen en vragen met onze adviseurs, ze denken graag met je mee. Neem contact op met je adviseur of stuur een mail naar info@nedvang.nl