Marchel van de Grift
Directeur Ketenmanagement

Informatiebijeenkomsten ‘nieuwe afspraken over verpakkingen’

Op dit moment worden er binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) nieuwe afspraken uitgewerkt om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland te verbeteren. PKO is opgericht door het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als doel het optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens op het gebied van inzameling, sortering en recycling.

Er is gekeken naar hoe de samenstelling van het ingezameld materiaal PMD verbeterd kan worden, hoe de sortering ter voorbereiding op recycling beter kan, hoe de afwikkeling van 2017, 2018, 2019 gaat plaatsvinden en er komt een nieuwe vergoedingensystematiek vanaf 2020. De verwachting is dat de afspraken begin september gereed zijn.

Om je te informeren over deze nieuwe afspraken, organiseren VNG, NVRD, Afvalfonds en Nedvang samen een tweetal informatiebijeenkomsten voor gemeenten en publieke bedrijven.

Deze zijn op:
25 september, 9.00-13.00 uur in Utrecht
3 oktober, 9.00-13.00 uur in Zwolle

Uiteraard is er dan ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Meld je aan

Publieke bedrijven en gemeenten kunnen zich nu op de website van de NVRD aanmelden door te klikken op onderstaande aanmeldbuttons.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 25 september in Utrecht
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 3 oktober in Zwolle