Gegevens actualiseren? 

Vanuit WasteTool worden automatische e-mails en herinneringen verzonden. Daarom is het belangrijk dat uw gegevens actueel zijn. Wilt u uw inzamelgegevens controleren, aanvullen of wijzigen? Stuur dan een e-mail naar wastetool@nedvang.nl  of bel (0900) 633 8264.

Hoe werkt WasteTool?

In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd hoe gemeenten maandopgaven kunnen doen in WasteTool en wat er daarna met deze cijfers wordt gedaan.