Registratie

Belangrijke documenten

Model Assurance Rapport

Na onderzoek is gebleken dat de opgave van het ingezamelde huishoudelijke verpakkingsafval voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol. Dát verklaart de eindverantwoordelijke accountant van uw gemeente met het zogeheten Model Assurance Rapport.