Spelers in de afvalbeheersstructuur

 

Nedvang maakt onderdeel uit van de afvalbeheersstructuur. De organisaties in deze structuur geven samen uitvoering aan de verantwoordelijkheid van het verpakkende bedrijfsleven voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Wie deze organisaties zijn en hoe ze samenwerken, lees je hier.

Het verpakkende bedrijfsleven is wettelijk verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Per kilogram verpakking betalen deze bedrijven een afvalbeheersbijdrage. De producentenverantwoordelijkheid is collectief belegd bij het Afvalfonds Verpakkingen, die een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan de andere organisaties in de afvalbeheersstructuur: Nedvang, NederlandSchoon en KIDV. Al deze partijen opereren zonder winstoogmerk.

Hieronder lichten we elke organisatie kort toe. Klik op de interactieve elementen in de afbeelding en lees hoe de verschillende organisaties samenwerken.

Het Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen is namens het verpakkende bedrijfsleven verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen. De bedrijven betalen een bijdrage per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen, waarmee onder andere de inzameling en recyclingactiviteiten van de gemeenten worden vergoed. Uit deze afvalbeheersbijdrage bekostigt het Afvalfonds ook de activiteiten van alle organisaties in de afvalbeheersstructuur. Daarnaast rapporteert het Afvalfonds namens de bedrijven jaarlijks aan de overheid over alle op de markt gebrachte verpakkingen en de daarbij behaalde recyclingpercentages.

Bezoek de website van het Afvalfonds

Nedvang

Nedvang verzamelt de cijfers over de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Wij brengen de situatie in kaart en ondersteunen gemeenten en afvalbedrijven bij het optimaliseren van hun prestaties. De verzamelde cijfers leveren we aan bij het Afvalfonds Verpakkingen, die deze verwerkt in de monitoringsrapportage. Ook gebruiken wij deze cijfers om het Afvalfonds een betaaladvies te geven over de vergoedingen aan gemeenten en afvalbedrijven.

Lees verder

NederlandSchoon

NederlandSchoon richt zich op het voorkomen en bestrijden van zwerfafval in Nederland. Dat doen zij met campagnes tegen zwerfafval, onderzoek, het adviseren van bedrijven en het opzetten van aanstekelijke acties. Het zwerfafvalprobleem kan namelijk alleen worden opgelost door verschillende instrumenten die gewenst gedrag bevorderen in te zetten. NederlandSchoon ziet het als haar taak verder in te zetten op gedragsbeïnvloeding, zodat iedereen de verantwoordelijkheid en noodzaak voelt zijn omgeving schoon te houden.

Bezoek de website van NederlandSchoon

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) adviseert, ondersteunt en inspireert verpakkende bedrijven bij het verduurzamen van verpakkingen. Op basis van wetenschappelijke en praktisch toepasbare kennis, ondersteunen zij bedrijven die hiermee aan de slag willen.

Bezoek de website van het KIDV