Raamovereenkomst

Het tweede doel is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en producenten en importeurs van verpakte producten hoge hergebruikdoelen vaststellen. Dat wil zeggen: hoger dan de Europese doelen met een vrije keuze voor maatregelen om die te halen. De drie partijen willen een rendabele methode  voor inzameling en recycling van verpakkingsmaterialen realiseren. Daarbij gaat het om  de recycling van alle materiaalsoorten: papier en karton, glas, metaal, hout en kunststof. 

Het derde doel is het tegengaan van onnodig verbruik van grondstoffen (preventie). In de tweede Raamovereenkomst staan daarom afspraken om in verpakkingen minder nieuw materiaal en meer gerecyclede materialen te gebruiken.