Jan van der Ven
Accountmanager Inzameling & Recycling

Capelle: succesvolle glasinterventie op wijkniveau

Hoewel glas naar de glasbak brengen voor veel mensen een gewoonte is, belandt er nog altijd glas in het restafval. Bij veertig gemeenten waar de inzameling achterbleef bij het landelijke gemiddelde, startte Nedvang interventieprojecten om hier verbetering in aan te brengen. In Capelle aan den IJssel deden we dit in aandachtswijk De Hoeken.

In Capelle aan den IJssel wordt ruim 50% van het glas en oud papier bij het restafval gedaan. De gemeente wil die cijfers graag – samen met haar inwoners – verbeteren. Een van de wijken in Capelle waar specifieke aandacht naar uitgaat, is De Hoeken. In deze wijk was onder meer rondom appartementencomplex de Schermerhoek veel vervuiling door grofvuil en zwerfafval.

‘Alles is restafval’

Op verzoek van onze adviseurs werd er een verkenningsonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de bewoners amper bezig waren met afval scheiden. Ze beschouwden alles al snel als restafval, vonden het te veel moeite kosten om afval te scheiden en hadden vrijwel geen idee waar de verschillende containers stonden. Hierop besloten de gemeente, Nedvang en woningcorporatie Havensteder de handen ineen te slaan.

Minicontainers bij de lift

Vorig jaar is er een inzamelproef van een half jaar uitgevoerd, waarbij op zes verdiepingen in de Schermerhoek minicontainers voor glas en oud papier in de hallen bij de lift zijn geplaatst. Zo kunnen bewoners onderweg naar buiten direct hun glas en oud papier kwijt. Om lawaaioverlast van kapot vallend glas te voorkomen, zijn de minicontainers geïsoleerd. De afvalmanager brengt de minicontainers iedere dag naar beneden om ze te legen in de grote wijkcontainers. Daarbij houdt hij de containers en de directe omgeving netjes, en kunnen bewoners met vragen over afval altijd bij hem terecht.

1,5 kilo glas per bewoner per maand

Met een mooi resultaat. Deze aanvullende manier van inzamelen stimuleert het gewenste scheidingsgedrag en maakt het voor de bewoners makkelijker om hun afval gescheiden in te leveren. Dit blijkt uit het goede gebruik van de minicontainers: tijdens de proefperiode is iedere maand gemiddeld 1,5 kilo glas en 3,5 kilo papier per bewoner gescheiden ingezameld. De Schermerhoek heeft ruim 500 bewoners dus tel uit je winst!

Ook werk maken van de glasinzameling in jouw gemeente? Neem contact met ons op via info@nedvang.nl