Onderzoek

Verder is Nedvang gestart met een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder leveranciers. Het is voor ons van belang om te weten hoe zij onze organisatie en diensten ervaren, zodat we kunnen inspelen op mogelijke tekortkomingen of verwachtingen.