Marchel van de Grift
Directeur Ketenmanagement

KIDV maakt 17 brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar

Een circulaire economie voor verpakkingen vraagt niet alleen om samenwerking, kennis en innovatie, maar ook om heldere doelstellingen. De nieuwe serie brancheplannen Duurzaam Verpakken die het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) openbaar heeft gemaakt, komt met concrete doelstellingen en maatregelen om verpakkingen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren en door plastic verpakkingen volledig recyclebaar en herbruikbaar te maken.

Het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV, onze partnerorganisatie in de Afvalbeheersstructuur, heeft zeventien brancheplannen op verschillende duurzaamheidsaspecten beoordeeld én de brancheorganisaties geadviseerd hoe de doelstellingen en maatregelen ambitieuzer en concreter konden worden gemaakt. De beoordelingsrapportages van het College van Onafhankelijke Experts zijn met de brancheplannen eveneens openbaar gemaakt.

Stevige inzet op minder plastic

Het KIDV verwacht dat de brancheplannen in de praktijk bijdragen aan de realisatie van reductie, recycling en hergebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Er wordt stevig ingezet op het terugdringen van plasticgebruik, bijvoorbeeld door innovatie en toepassing van substituten, en op toepassing van meer recyclaat in nieuwe producten. De toepassing van FSC/PEFC-gecertificeerd papier en karton gaat met de nieuwe brancheplannen richting de 100%.

Betere afstemming materiaalkeuze

KIDV-directeur Chris Bruijnes: “In het algemeen stellen we vast dat bedrijven betere afwegingen maken, voordat ze hun keuze uit alle verpakkingsmogelijkheden bepalen. Ze maken bewuster gebruik van verpakkingsmateriaal. Ze denken goed na over de betere afstemming van de materiaalkeuze op recycling van producten, wat tot hogere recyclingpercentages zal leiden. Ook design for recycling wint steeds meer terrein.”

Uitdaging met perspectief

Bruijnes: “De opdracht aan bedrijven is nu om de ambities in de komende jaren waar te maken. Dat is een grote uitdaging, maar ook een uitdaging met perspectief. De brancheplannen maken duidelijk dat er veel mogelijkheden liggen om de verpakkingsketen verder te verduurzamen.”

Op de website van het KIDV vind je meer informatie over de totstandkoming van de brancheplannen en kun je de nieuwe brancheplannen bekijken.