Nedvang medewerkers

Team Monitoring 

Een belangrijk product van Nedvang is de monitoringsrapportage. Met die rapportage zorgen wij er namelijk voor dat het Afvalfonds Verpakkingen aan de overheid kan rapporteren over de prestaties op het gebied van inzameling en recycling in Nederland. Het team Monitoring zorgt ervoor dat de cijfers die gemeenten, afvalbedrijven en andere organisaties aan ons doorgeven, ge-audit en geanalyseerd worden. Als alle cijfers beoordeeld zijn, stelt het team de monitoringsrapportage op. De door dit team beoordeelde inzamelgegevens wordne door het Afvalfonds Verpakkingen gebruikt om vergoedingen aan gemeenten uit te betalen.   

Team Financiën & Organisatie

Het team Financiën & Organisatie zorgt er samen met de directie voor dat het bestuur op de hoogte wordt gehouden van recente ontwikkelingen. F&O ondersteunt daarnaast de teams Inzameling & Recycling en Monitoring zodat die goed kunnen functioneren. De expertise van dit team ligt op het gebied van ICT, financiële administratie, communicatie en secretariële ondersteuning.