Nedvang en monitoring

Jaaroverzichten monitoringsresultaten

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen staan ook online. Naar aanleiding van deze rapportage kan Nedvang trendlijnen aanbieden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins. Het gaat daarbij om gegevens over de hoeveelheden 'op de Nederlandse markt' gebrachte verpakkingen, de ingezamelde en de gerecyclede hoeveelheden. 

De rapportages:

Inzameling per inwoners naar typen gemeenten 

Nedvang heeft voor de huishoudelijke kunststofinzameling een factsheet opgesteld. Dit overzicht geeft inzage in de inzamelprestaties van de verschillende Nederlandse gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsklasse, wel/niet diftar en haal-/brengsysteem. 

Sorteer- en vervuilingsonderzoeken ingezamelde hoeveelheden

Nedvang voert verschillende sorteer- en vervuilingsonderzoeken uit ten behoeve van de monitoringsrapportage. Nedvang publiceert het totaaloverzicht van de resultaten van deze onderzoeken, evenals de onderliggende rapporten en protocollen. De resultaten betreffen (vooralsnog):