Gemeenten

Wat kan Nedvang voor gemeenten betekenen?

  • Wij adviseren gemeenten over inzameling en ondersteunen u bij communicatie met uw inwoners.
  • Wij coördineren de inzameling en recycling van verpakkingsafval.
  • Wij bieden WasteTool, het online registratiesysteem voor verpakkingsafval.
  • Wij dienen op basis van opgaven een betalingsadvies in bij het Afvalfonds. Het Afvalfonds is vervolgens de organisatie die de inzamelvergoeding zal uitkeren.
  • Wij verzamelen en delen kennis over de preventie, inzameling en recycling van verpakkingsafval.