Europa en verpakkingen

Europese regelgeving

Het dossier verpakkingen heeft dus een internationale, Europese dimensie. De Europese Unie kent regelgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval in de vorm van de richtlijn verpakkingen. De lidstaten moeten deze regelgeving omzetten in nationale wetgeving. Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton en de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 zijn opgesteld in overeenstemming met Europese regelgeving.

Ontwikkelingen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, kunnen de basis zijn voor een verandering in het Europese beleid over milieu en verpakkingen. Zulke ontwikkelingen kunnen er dus indirect voor zorgen dat wetgeving én uitvoering van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton moeten worden aangepast.